Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Νέες προσαρμογές του αστικού κράτους στα ζητούμενα του κεφαλαίου

Ξεκίνησε χτες στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ. Ευρωπαϊκοί Ομιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις».
Πρόκειται για νομοσχέδιο - «σκούπα» 140 άρθρων, το οποίο από τη μία η κυβέρνηση προσπαθεί να το εμφανίσει ως «διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων» και από την άλλη η αστική αντιπολίτευση με πρωτεργάτη τη ΝΔ ως «ρουσφετολογικό», προκειμένου να αποκρύψουν όλοι τον αντιδραστικό του χαρακτήρα, καθώς στην πραγματικότητα αφορά παραπέρα προσαρμογές του αστικού κράτους και των φορέων του όπως η Τοπική Διοίκηση στα ζητούμενα του κεφαλαίου.
Συνοπτικά αποτελείται από 4 ενότητες, που αφορούν, πρώτον, ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). Δεύτερον, ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων. Τρίτον, τον επανακαθορισμό του θεσμικού πλαισίου για την «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία - Ευρωπαϊκοί Ομιλοι Εδαφικής Συνεργασίας» (ΕΟΕΣ) και, τέταρτον, το «Μητρώο Πολιτών», δηλαδή το νέο πληροφοριακό σύστημα σχετικά με τα δημοτολόγια, τις ληξιαρχικές πράξεις κ.λπ. και άλλες διατάξεις που ρυθμίζουν π.χ. τη σύσταση Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας ή τροποποιούν σχετικές με την ΕΕΤΑΑ ΑΕ, τα Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών και την παράδοσή τους σε ιδιώτες.
Οπως ανέφερε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης, το νομοσχέδιο «εναρμονίζει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ΔΕΥΑ με την Οδηγία - πλαίσιο 2000/60/ΕΕ, ενισχύοντας τον εμπορευματικό χαρακτήρα στη χρήση και αξιοποίηση των νερών. Διορθώνει ατέλειες ή αποσαφηνίζει διατάξεις του "Καλλικράτη" σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των δύο βαθμών Τοπικής Διοίκησης, με στόχο την παραπέρα ενίσχυση του επιχειρηματικού και εισπρακτικού τους ρόλου, ενώ ξεχωρίζει το ρόλο των λεγόμενων Αναπτυξιακών Επιχειρήσεων των ΟΤΑ από τους άλλους φορείς του Δημοσίου, αναδεικνύοντάς τες σε αναπτυξιακό επιχειρηματικό εργαλείο των φορέων της Τοπικής Διοίκησης, αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, του αναπτυξιακού νομού και άλλων κοινοτικών ή μη εργαλείων».
«Επανακαθορίζει, πρόσθεσε, το πλαίσιο λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας, κυρίως για το πώς θα κατευθύνονται τα ευρωενωσιακά κονδύλια "αποτελεσματικότερα" στην κάλυψη των αναγκών του κεφαλαίου τόσο στην περίοδο καπιταλιστικής κρίσης και περιορισμένων δημοσιονομικών, αλλά και της σημερινής εύθραυστης, αβέβαιης και περιορισμένης καπιταλιστικής ανάκαμψης στην ΕΕ.
Οι ρυθμίσεις σε ζητήματα οργάνωσης - διαχείρισης και εκκρεμών εργασιακών θεμάτων στους ΟΤΑ είναι ενταγμένες στη συνέχεια των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην Τοπική Διοίκηση», σημείωσε ο βουλευτής του ΚΚΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου