Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Σφίγγει τη θηλιά στο λαιμό του λαού, θωρακίζει το οπλοστάσιο των τραπεζών

Με όρους όπως αυτοί που αφορούν στο «συνεργάσιμο δανειολήπτη», τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης», τον «Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών», τη «μέγιστη ικανότητα αποπληρωμής των δανειοληπτών» κ.ά., ο νέος αντιλαϊκός νόμος της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ σφίγγει ακόμη περισσότερο τη θηλιά των πλειστηριασμών γύρω από την πρώτη κατοικία των χρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών.
Κι ενώ η όποια παρεχόμενη «προστασία» πέφτει πλέον στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, ο «Κώδικας Δεοντολογίας» θα εμπλουτιστεί με νέες διατάξεις, προκειμένου να ενταθούν οι εκβιασμοί απέναντι στα χρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά, εξαναγκάζοντάς τα να κόψουν ακόμη και από τις πιο στοιχειώδεις δαπάνες διαβίωσης, προκειμένου να ανταποκριθούν στις «υποχρεώσεις» απέναντι στις τράπεζες...
Η συγκυβέρνηση μιλά με θράσος περί της υποτιθέμενης... «προστασίας» λαϊκών νοικοκυριών, την ίδια ώρα που αυτή, κάτω από ακόμη αυστηρότερους όρους και προϋποθέσεις, παραπέμπεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων. Τα οποία δικαστήρια με τη σειρά τους θα έχουν ως μπούσουλα την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας, που θα εκδοθεί μέσα στο Δεκέμβρη.
Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο νόμο για τους πλειστηριασμούς, «με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία θα εκδοθεί εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και τον προσδιορισμό του ποσού το οποίο θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και για τον προσδιορισμό της ενδεχόμενης ζημίας των πιστωτών».
Σε αυτό το πλαίσιο, τα νομικά αδιάβλητα κριτήρια «προστασίας» που θα καθορίσει η ΤτΕ, έρχονται να επιταχύνουν τις δικαστικές αποφάσεις και μαζί με αυτές το άνοιγμα του δρόμου για πλειστηριασμούς.
Επιπλέον, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, με προηγούμενο εφαρμοστικό νόμο, ως πρώτη τιμή προφοράς για τους πλειστηριασμούς ακινήτων καθόρισε την εμπορική αξία κατά το χρόνο της κατάσχεσης, αντί της κατά πολύ υψηλότερης αντικειμενικής τιμής που ίσχυε. Προφανώς, η υψηλή αντικειμενική τιμή θα ήταν εμπόδιο για την «επιτυχή» έκβαση του πλειστηριασμού, ανεξάρτητα από το όποιο άλλο νομοθετικό οπλοστάσιο. Και σε αυτήν την περίπτωση, η «πρώτη φορά Αριστερά» σπάει την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής της σε περισσότερα από ένα νομοσχέδια, με στόχο την «επικοινωνιακή διαχείριση» της κατάστασης...
Ο "συνεργάσιμος δανειολήπτης"

Ενα χαρακτηριστικό τμήμα από τα "ραβασάκια"
φακελώματος που στέλνουν οι τράπεζες σε χιλιάδες
χρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά, προκειμένου να
θεωρούνται "συνεργάσιμοι δανειολήπτες"...
Με βάση το νόμο της συγκυβέρνησης, πέρα από τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οικονομικά ανήμπορα λαϊκά νοικοκυριά, προκειμένου να τύχουν δικαστικής προστασίας, πρέπει να έχουν, με τη βούλα των τραπεζών, το χαρακτηρισμό του «συνεργάσιμου δανειολήπτη». Σε διαφορετική περίπτωση, τα δικαστήρια θα απορρίπτουν την αίτηση, με ανοιχτό πλέον το ενδεχόμενο των πλειστηριασμών.
Να τι ορίζει ο νόμος της συγκυβέρνησης: «Ο οφειλέτης είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών. Το σχέδιο διευθέτησης οφειλών θα προβλέπει ότι ο οφειλέτης θα καταβάλλει τομέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής τουκαι ότι θα καταβάλλειποσό τέτοιο ώστε οι πιστωτές του δε θα βρεθούν, χωρίς τη συναίνεσή τους, σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης (σ.σ. πλειστηριασμού)».
Με άλλα λόγια, τα ποσά που θα εισπράξουν οι τράπεζες (ανεξαρτήτως του επιμερισμού των δόσεων), δεν μπορεί να είναι ούτε σεντς λιγότερα από αυτά που θα έπαιρναν σε περίπτωση που έβγαζαν «στο σφυρί» το σπίτι της λαϊκής οικογένειας.
Τι είναι, όμως, ο περιβόητος "συνεργάσιμος δανειολήπτης";
Σύμφωνα με τον «Κώδικα Δεοντολογίας», ένας δανειολήπτης είναι «συνεργάσιμος» έναντι των δανειστών του όταν:
(α) παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας στους δανειστές (π.χ. αριθμούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας) και προβαίνει σε ορισμό συγγενικού ή φιλικού προσώπου ως αντιπροσώπου για κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι διαθέσιμος.
(β) είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με το δανειστή και ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια σε κλήσεις και επιστολές, με κάθε πρόσφορο τρόπο, εντός 15 εργάσιμων ημερών.
(γ) προβαίνει σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης ή εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα ζητηθούν ανάλογες πληροφορίες.
(δ) προβαίνει σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη μελλοντική οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του (π.χ. πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του, όπως κληρονομιά κ.λπ., απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων, εξαγορά ασφαλιστικών προϊόντων, κέρδη οποιασδήποτε μορφής κ.λπ.).
Επιπλέον, στην «τυποποιημένη κατάσταση οικονομικής πληροφόρησης» που ο οφειλέτης θα υποβάλλει υποχρεωτικά στην τράπεζα, μεταξύ άλλων, πρέπει να αναγράφει σε ειδικές λίστες:
 • Τα ποσά της δαπάνης (κατά μέσο όρο ανά μήνα) για φόρους, τέλη ακίνητης περιουσίας, τυχόν ρυθμίσεις στην Εφορία.
 • Δαπάνες στέγασης (νοίκια, τοκοχρεολύσια δανείου).
 • Δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση κ.λπ.
 • Βασικές καταναλωτικές δαπάνες (όπως για διατροφή).
 • Δαπάνες εκπαίδευσης των παιδιών της λαϊκής οικογένειας.
 • Τυχόν υποχρεωτικά καταβαλλόμενα επιδόματα (διατροφή παιδιών κ.ά.).
 • Ιατρικές δαπάνες.
 • Τα ποσά των μηνιαίων αποταμιεύσεων, αλλά και το σύνολο των καταθέσεων.
 • Την αξία της ακίνητης περιουσίας και μάλιστα αναλυτικά για κάθε τεμάχιο γης (ποσοστό συνιδιοκτησίας, είδος εμπράγματου δικαιώματος).
 • Τα ποσά από τις μικτές και καθαρές αποδοχές από μισθούς και συντάξεις, τα επιδόματα από φορείς του Δημοσίου (π.χ. ανεργίας, ΕΚΑΣ), τα ποσά βοήθειας από ιδιώτες (π.χ. από οικογενειακά πρόσωπα), καθώς και το σύνολο του εισοδήματος από κάθε πηγή προέλευσης.
Μιλάμε, δηλαδή, για ένα πλήρες και διαρκές φακέλωμα κάθε χρεωμένου λαϊκού νοικοκυριού, ακριβώς για να καθορίζεται η περιβόητη «μέγιστη ικανότητα αποπληρωμής»...
Σύμφωνα με τον «Κώδικα Δεοντολογίας», οι τράπεζες μπορούν να αποστείλουν την πρώτη «υποχρεωτική ειδοποίηση» στους δανειολήπτες με «κόκκινα» δάνεια, το αργότερο μέχρι τις 15/12/2015. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του οφειλέτη, αποστέλλεται εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας προειδοποιητική επιστολή. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, ο οφειλέτης χαρακτηρίζεται «μη συνεργάσιμος», γεγονός που «μπορεί να έχει συνέπεια στο εκπλειστηρίασμα της μοναδικής κατοικίας, με νομικές διαδικασίες που προτίθεται να κινήσει το ίδρυμα»...
Στο έλεος των τραπεζών
Καθώς, βέβαια, το ενδεχόμενο μαζικών πλειστηριασμών θα οδηγούσε σε παραπέρα κατρακύλα τις τιμές των ακινήτων, δημιουργώντας πρόβλημα στις τράπεζες, αφού τα προσφερόμενα ποσά θα ήταν πολύ χαμηλότερα από τις απαιτήσεις τους με βάση το ύψος των δανείων που έχουν χορηγήσει, κυβέρνηση και τράπεζες παίρνουν τα μέτρα τους.
Τα τελευταία χρόνια, η κατρακύλα των εμπορικών τιμών των ακινήτων έχει ξεπεράσει το 35% και παρ' όλα αυτά απούλητα παραμένουν εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο αριθμός των πλειστηριασμών που θα επιλέξουν να διενεργήσουν οι τράπεζες, προσδιορίζεται από τα δικά τους συμφέροντα, αλλά και από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, ενώ παράλληλα ενεργοποιούν άλλες «λύσεις διευθέτησης», προβλεπόμενες από τον «Κώδικα Δεοντολογίας» και εξίσου αντιλαϊκές.
Μεταξύ άλλων, προωθούνται και τα εξής:
 • Πώληση και ενοικίαση του ακινήτου. Ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στην τράπεζα και μετά έχει το... «δικαίωμα» διαμονής στο σπίτι του έναντι ενοικίου, «συνήθως για μια ελάχιστη περίοδο τριών ετών». Με το συγκεκριμένο μέτρο στηρίζονται οι ισολογισμοί των τραπεζών, στις οποίες θα ανήκει η ακίνητη ιδιοκτησία των πελατών τους. Ετσι, οι τραπεζίτες, πέρα από το ότι θα παίρνουν όσο περισσότερα μπορούν από τα χρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά, θα «σβήσουν» την εμφανιζόμενη επισφάλεια, ενώ ταυτόχρονα θα διογκώσουν και την αξία της περιουσίας τους, αντίστοιχα με την αξία των λαϊκών κατοικιών που θα συγκεντρώσουν στα χαρτοφυλάκιά τους.
 • Υπό προϋποθέσεις προβλέπονται ρυθμίσεις όπως αυτές που ήδη εφαρμόζουν οι τράπεζες (χρονική μετακύλιση, μείωση επιτοκίων κ.ά.).
 • Αλλες «λύσεις διευθέτησης» περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: Ανταλλαγή του ακινήτου που είναι υποθηκευμένο με άλλο ακίνητο μικρότερης αξίας, επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου και πέραν του προσδόκιμου ορίου ζωής του δανειολήπτη, με μεταφορά βαρών στους εγγυητές - κληρονόμους (στα παιδιά και τα εγγόνια του δηλαδή...) κ.ά.
Την ίδια ώρα, το όριο ακόμα και γι' αυτή την «προστασία» της πρώτης κατοικίας - με όλους τους... «αστερίσκους» που περιγράφονται παραπάνω - τοποθετείται σε επίπεδο εισοδήματος, που δεν ξεπερνά τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προσαυξημένες κατά 70%», όπως αυτές προσδιορίζονται, κάθε φορά, από τη στατιστική υπηρεσία. Σήμερα, τα ποσά αυτά διαμορφώνονται για τον άγαμο στα 13.906 ευρώ μεικτό εισόδημα το χρόνο, για το ζευγάρι στα 23.659 ευρώ, με προσαύξηση 5.713 ευρώ για κάθε παιδί.
Με βάση τον προηγούμενο νόμο (ίσχυσε μέχρι το τέλος του 2014), η προστασία παρεχόταν σε δανειολήπτες με καθαρό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000 ευρώ το χρόνο, ενώ μέχρι και το 2013 δεν υπήρχε εισοδηματικό κριτήριο για την πρώτη κατοικία.
Παράλληλα, η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας, για την «προστασία» της από τους πλειστηριασμούς, διαμορφώνεται στις 180.000 ευρώ για τον άγαμο, στις 220.000 ευρώ για το ζευγάρι, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι το τρίτο. Και βέβαια, η τράπεζα έχει τη δυνατότητα να βάλει στο χέρι οποιαδήποτε άλλη μικροϊδιοκτησία (εκτός της πρώτης κατοικίας) και μάλιστα ανεξάρτητα από την όποια συνολική αξία της περιουσίας των φτωχών λαϊκών νοικοκυριών.

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

Η μικρομεσαία αγροτιά κλιμακώνει το δίκαιο αγώνα της

Ρίζος Μαρούδας
Για τη μέχρι τώρα εξέλιξη των αγροτικών κινητοποιήσεων, αλλά και τα σχέδια της μικρομεσαίας αγροτιάς για κλιμάκωση το αμέσως επόμενο διάστημα, ο «Ριζοσπάστης» συζήτησε με τον Ρίζο Μαρούδα, πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, μέλος της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων και μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας της ΠΑΣΥ.
***
-- Πώς αποτιμάτε τον πρώτο γύρο των αγροτικών κινητοποιήσεων που ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες; Πώς είναι το κλίμα ανάμεσα στους αγρότες και τι διαθέσεις βλέπετε για τη συνέχεια;
-- Σε όλες τις περιοχές της χώρας πραγματοποιήθηκαν πολύμορφες αγωνιστικές κινητοποιήσεις της μικρομεσαίας αγροτιάς, υλοποιώντας την απόφαση της σύσκεψης της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων που έγινε τον Οκτώβρη. Υπήρξαν ανεβασμένες αγωνιστικές διαθέσεις των μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων και αυτό εκφράστηκε με συμμετοχή σε αυτές τις κινητοποιήσεις, που ήταν ιδιαίτερα πιο μαζικές σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα.
Συνεχίζουμε την υλοποίηση του προγραμματισμού μας το αμέσως επόμενο διάστημα και μπροστά στην ψήφιση του νέου αντιλαϊκού προϋπολογισμού, με ανεβασμένες μορφές κινητοποίησης και διεκδίκησης των δίκαιων αιτημάτων που έχουμε θέσει. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, κυριολεκτικά επιβίωσης, για την τεράστια πλειοψηφία των μικρομεσαίων αγροτών από την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και όλων των κομμάτων που στηρίζουν την ΚΑΠ της ΕΕ και ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο.
Οπως είπαμε, υπάρχουν αγωνιστικές διαθέσεις, όμως χρειάζεται το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, όπως εκφράζεται από τις Ομοσπονδίες, τους Αγροτικούς Συλλόγους και τις Επιτροπές Αγώνα, πιο επίμονα και σχεδιασμένα να συνεχίσει την ενημέρωση με περιοδείες, συσκέψεις και συγκεντρώσεις, ώστε αυτές οι διαθέσεις να γίνουν απόφαση για συνειδητή και ανυποχώρητη πάλη τις επόμενες μέρες.
Οι δυνάμεις της ΠΑΣΥ, όλοι όσοι συσπειρώνονται στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων θα κριθούν από την ικανότητά τους να παρεμβαίνουν ώστε η οργή, η αγανάκτηση και η αγωνιστική διάθεση των μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων να εκφραστούν με ενωτικό, μαζικό και μαχητικό αγώνα. Αλλά να αποκρυσταλλώνονται και στην καλύτερη λειτουργία και μαζικοποίηση των Αγροτικών Συλλόγων, στη συγκρότηση καινούριων παντού.
-- Το προηγούμενο διάστημα είδαμε την προσπάθεια και άλλων σχημάτων να οργανώσουν κινητοποιήσεις. Ποια στοιχεία τεκμηριώνουν την κριτική ότι η δράση τους υπηρετεί αντικειμενικά τους μεγαλοεπιχειρηματίες στον αγροτικό τομέα;
-- Οι διάφορες δήθεν «πανελλαδικές επιτροπές», που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, σκοπό έχουν να προκαλέσουν ρήγματα στο ενωτικό αγώνα των μικρομεσαίων αγροτών, να υπονομεύσουν τη δυναμική των κινητοποιήσεων, εμφανίζοντας το αγροτικό κίνημα διαιρεμένο. Στην ουσία, έτσι υπηρετούν την πολιτική της κυβέρνησης και τη λογική του δήθεν μονόδρομου της ΚΑΠ.
Διοργάνωσαν συγκέντρωση στην Αθήνα χωρίς αιτήματα συζητημένα και συναποφασισμένα με τους μικρομεσαίους αγρότες, που πλήττονται ιδιαίτερα και οδηγούνται στο ξεκλήρισμα. Εφτασαν έτσι στο σημείο, ενώ επιδίωκαν συνάντηση με τον υπουργό, να μην έχουν καν ψήφισμα και αιτήματα. Με δηλώσεις μερίδας των διοργανωτών, προσπάθησαν μάλιστα να παρουσιάσουν τη συγκέντρωση ως κορύφωση του αγώνα της αγροτιάς, ενώ ουσιαστικά οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις μας βρίσκονται στην αρχή.
Τα όποια αιτήματα προβάλλουν εκ των πραγμάτων υπηρετούν τα συμφέροντα μεγαλοαγροτών και επιχειρηματιών, που θα συγκεντρώσουν τη γη και παραγωγή στα χέρια τους με εργαλεία το μνημόνιο και την ΚΑΠ. Δεν λένε κουβέντα για την ΚΑΠ που μειώνει έως 50% μέχρι το 2019 τις ενισχύσεις και επιβάλλει νέους περιορισμούς στην παραγωγή. Προβάλλουν το αίτημα για φορολόγηση με 13% των αγροτών, λες και είναι μικρό αυτό το ποσοστό, ιδιαίτερα όταν μας φορολογεί με αντικειμενικά τεκμήρια και από το πρώτο ευρώ.
Μιλάνε επίσης για αφορολόγητες ενισχύσεις, ώστε το 20% των αγροτών που παίρνει το 80% των επιδοτήσεων να παραμείνει στην παραγωγή με μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Για παράδειγμα, μπορεί να φορολογείται με το ίδιο ποσοστό φορολόγησης αυτός που παίρνει 100.000 ευρώ με κάποιον που παίρνει π.χ. 10.000 ευρώ; Εμείς απαντάμε όχι. Γι' αυτό ζητάμε να υπάρχει αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα 30.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και από κει και πέρα να υπάρχει κλιμακούμενη φορολόγηση που να φτάνει στους μεγαλοαγρότες και επιχειρηματίες μέχρι και 45%.
Καλούμε για μια ακόμη φορά τους μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους που συμμετέχουν σε αυτά τα σχήματα και διεκδικούν επί της ουσίας αιτήματα εχθρικά προς τα συμφέροντά τους, να συσπειρωθούν με τα αιτήματα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και να δώσουμε μαζί τον αγώνα επιβίωσής μας.
-- Πώς κρίνετε τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στα αιτήματα των αγροτών; Εκτιμάτε ότι έχει πέραση η προσπάθεια να σας συκοφαντήσει;
-- Η κυβέρνηση ακολουθεί πολιτική εξυπηρέτησης των συμφερόντων των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, των μεγαλεμπόρων, παίρνοντας εξοντωτικά μέτρα για τα λαϊκά στρώματα που μάτωσαν και ματώνουν για την κρίση, την οποία δεν δημιούργησαν και ούτε ευθύνονται. Γνωρίζει ότι αυτή η πολιτική της γεννάει δυσαρέσκεια και αγωνιστικές διαθέσεις, που εκφράστηκαν με την επιτυχία της απεργίας στις 12 Νοέμβρη, όσο και με τις κινητοποιήσεις των αγροτών.
Είναι αποφασισμένη να περάσει διά πυρός και σιδήρου την αντιλαϊκή πολιτική της, με «το καρότο και το μαστίγιο», πότε με την κρατική καταστολή και την ποινικοποίηση των αγώνων και πότε με ψεύτικες υποσχέσεις, όπως για τα περίφημα «ισοδύναμα», αλλά ξέρει πολύ καλά πως θα μας βρει απέναντί της. Γι' αυτό επιχειρεί να συκοφαντήσει τον αγώνα μας, να παρουσιάσει τους αγρότες ως μπαταχτσήδες, ως κλέφτες και απατεώνες που «τρώνε» τις επιδοτήσεις και κλέβουν το κράτος, πουλώντας χωρίς τιμολόγια και παραστατικά τη σοδειά τους.
Σκοπός της είναι να στρέψει τα λαϊκά στρώματα που υποφέρουν εξίσου από την πολιτική της, τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους αυτοαπασχολούμενους και συνταξιούχους απέναντι στους αγρότες, ώστε οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις μας να μην έχουν κοινωνικό έρεισμα, να αδυνατίσει τη συμμαχία μας με τα άλλα λαϊκά στρώματα.
Δεν θα το πετύχει, όπως φάνηκε και στην απεργία στην οποία συμμετείχαμε μαζί με τους εργάτες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως φαίνεται από την πλατιά συμπαράσταση που συναντούν οι κινητοποιήσεις μας. Για μια ακόμη φορά θα το διαπιστώσει στην πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 3 Δεκέμβρη, όπου όλοι μαζί, όσοι υποφέρουμε από την πολιτική της, θα βρεθούμε στις αγωνιστικές συγκεντρώσεις του ταξικού κινήματος, του ΠΑΜΕ.
-- Με τον προϋπολογισμό για το 2016 δίνεται το περίγραμμα των μέτρων που θα πλήξουν και τους αγρότες. Τι σηματοδοτούν τα ποσά που αναφέρονται σ' αυτόν τον προϋπολογισμό;
-- Είναι βαθύτατα αντιλαϊκός ο προϋπολογισμός, μέσω του οποίου η κυβέρνηση περνάει και πολλά από τα λεγόμενα «προαπαιτούμενα» μέτρα ενάντια στους αγρότες και κτηνοτρόφους. Πάνω από 200 εκατ. ευρώ σχεδιάζουν να πάρουν από τους αγρότες με την αύξηση του συντελεστή φόρου για τα εισοδήματα του 2015 (32 εκατομμύρια ευρώ), της προκαταβολής (79 εκατομμύρια ευρώ), την αύξηση κατά 12% των ασφαλιστικών εισφορών του ΟΓΑ, καθώς αυτόματα φέτος ανεβαίνουν ασφαλιστική κατηγορία και μεγαλώνει η εισφορά.
Επίσης, με τη μείωση κατά 50% της επιστροφής του ειδικού φόρου στα καύσιμα και όλα τα άλλα μέτρα που έχει ήδη πάρει (ΕΝΦΙΑ, αύξηση ΦΠΑ στο 23%, χαράτσια για τις γεωτρήσεις, την άδεια για ψεκασμούς), ενώ ακολουθεί και νέο πακέτο αντιαγροτικών μέτρων, πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Ολα αυτά, σε συνάρτηση με το υψηλό κόστος παραγωγής και τις εξευτελιστικές τιμές πώλησης των προϊόντων, θα αφανίσουν δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους.
Είναι μια ακόμη απόδειξη ότι τα «ισοδύναμα» της κυβέρνησης ήταν απάτη. Περνάει τα «προαπαιτούμενα» του τρίτου μνημονίου τμηματικά, με ελιγμούς και αιφνιδιασμούς. Η αντιλαϊκή επίθεση θα κλιμακωθεί με νομοθέτηση και άλλων μέτρων ενάντια στους αγρότες, στα λαϊκά στρώματα, ως «αναγκαία» προαπαιτούμενα του τρίτου μνημονίου και του προϋπολογισμού. Να είναι βέβαιοι ότι θα πάρουν την απάντηση που πρέπει.
Από την Κυριακή (σήμερα) στήνουμε μπλόκο στον προϋπολογισμό
-- Πώς σκέφτεται να συνεχίσει και να κλιμακώσει το αγωνιστικό κίνημα των μικρομεσαίων αγροτών;
-- Την Πέμπτη 26/11, σε μια ιδιαίτερα μαζική πανθεσσαλική σύσκεψη, αποφασίστηκε να δώσουμε την απάντηση που αρμόζει σε αυτή τη λαίλαπα των αντιλαϊκών μέτρων που μας εξοντώνει, δυναμώνοντας την κοινή δράση και συμμαχία με τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τις γυναίκες και τη νεολαία των λαϊκών οικογενειών, καταδικάζοντας μαζικά τον αντιλαϊκό προϋπολογισμό στην απεργία, την Πέμπτη 3 Δεκέμβρη.
Οι αγρότες θα στήσουν και το δικό τους μπλόκο απέναντι στον προϋπολογισμό, βγάζοντας τα τρακτέρ από την Κυριακή 29 Νοέμβρη στις πλατείες των χωριών. Ξεκινάμε από Καρδίτσα, με μπλόκο στο Δέλτα και στη συνέχεια θα δημιουργηθούν περιφερειακά μαζικά μπλόκα σε όλη τη Θεσσαλία.
Θα δώσουμε μαζική δυναμική απάντηση στο συλλαλητήριο στα Φάρσαλα, στις 2 Δεκέμβρη. Στη συζήτηση του προϋπολογισμού θα είμαστε στα μπλόκα, απαιτώντας από την κυβέρνηση να αποσύρει τα μέτρα και ζητάμε συνάντηση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Την Κυριακή 6 Δεκέμβρη στον Παλαμά Καρδίτσας θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη της Επιτροπής των Μπλόκων, που θα αποφασίσει τον πανελλαδικό συντονισμό των αγωνιστικών κινητοποιήσεων.
Απευθύνουμε ενωτικό κάλεσμα στους αγρότες και κτηνοτρόφους να συσπειρωθούν με τα αιτήματα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, σε γραμμή διεκδίκησης αλλά και ρήξης με τις πολιτικές που μας ξεκληρίζουν, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για ανάπτυξη προς όφελός μας, με το λαό πραγματικό αφέντη του πλούτου που παράγει με τον ιδρώτα και το αίμα του.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Ετοιμάζει μηχανισμό επιστροφής των ενισχύσεων του 2009!

Την προαναγγελία έκανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μιλώντας στη Βουλή
Το μηχανισμό, μέσω του οποίου σκοπεύει να απαιτήσει και να εισπράξει τις ενισχύσεις που απέσπασαν οι αγρότες το 2009 από την τότε κυβέρνηση της ΝΔ, ετοιμάζει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Οι ενισχύσεις αυτές ανέρχονται σε 327 εκατ. ευρώ και αφορούν περίπου 700.000 αγρότες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΓΑ, 270.000 αγρότες έλαβαν ποσά έως 100 ευρώ, 429.920 έλαβαν ποσά έως 500 ευρώ και μόλις 80 μεγαλοαγρότες εισέπραξαν από 30.000 έως 100.000 ευρώ. Είναι φανερό, επομένως, ότι τυχόν απαιτήσεις για επιστροφή των χρημάτων θα πλήξουν και πολλούς φτωχούς και μεσαίους αγρότες που είναι καταχρεωμένοι, αντιμετωπίζουν ζήτημα επιβίωσης και από πάνω μπορεί να τους ζητήσουν ακόμα και τα ψίχουλα που πήραν.
Μιλώντας την περασμένη Τρίτη στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, όπου συζητείται το σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με θέμα «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις», ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Β. Αποστόλου, προανήγγειλε τη δημιουργία από την κυβέρνηση του αναγκαίου μηχανισμού συμμόρφωσης με τις αποφάσεις της Κομισιόν, που ζητάει την επιστροφή των ενισχύσεων, χαρακτηρίζοντάς τες «παράνομες».
Οπως είπε ο Β. Αποστόλου, «οι ανακτήσεις, δυστυχώς, είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε κι άλλες φορές, αλλά επειδή είμαστε υποχρεωμένοι, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, να δείξουμε στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κάτι κάνουμε στο μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει με τις ανακτήσεις και τους καταλογισμούς, θα προσθέσουμε παράγραφο στο ν. 4002, για να συμπληρωθεί και η δυνατότητα ανάκτησης από φυσικά πρόσωπα.
Αυτό δε σημαίνει ότι αύριο στέλνουμε (σ.σ. ειδοποιητήρια) για να ανακτήσουμε από φυσικά πρόσωπα. Είναι διαδικασίες που, εκ των πραγμάτων, είμαστε υποχρεωμένοι στη συζήτηση που κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσουμε από την πλευρά μας κάποια πρόοδο σε αυτή την προσπάθεια».
Στη συνέχεια, έγινε ακόμα πιο σαφής και είπε: «(...) πρέπει εμείς από τη δική μας πλευρά να κάνουμε μερικές κινήσεις και μερικές κινήσεις είναι να θεσμοθετήσουμε (...) Εδώ θα προβλέπονται όλες οι διαδικασίες. Με νόμο θα αποφασίζουμε και επειδή όταν θα έρθει η ώρα - γιατί θα έρθει η ώρα - και μας ζητήσουν από ονόματα ανακτήσεις, εκεί θα δούμε πώς θα μεθοδεύσουμε να αναζητήσουμε από αυτούς που πήραν τα πολλά λεφτά, διότι αυτός είναι ο βασικός μας στόχος».
Σ' αυτή την κατεύθυνση, ζήτησε τη συναίνεση και των άλλων κομμάτων «που κυβέρνησαν τη χώρα και ήταν υπεύθυνα για τις ανακτήσεις», λέγοντας ότι «μαζί θα το ανακοινώσουμε, μαζί θα το αποφασίσουμε, γιατί διαφορετικά οι ποινές μπορεί να φτάσουν και μέχρι ημερήσιο καταλογισμό»... Η προσπάθεια, βέβαια, του υπουργού να διαχωρίσει αυτούς που εισέπραξαν πολλά από αυτούς που πήραν λίγα, είναι για τα μάτια του κόσμου, αφού είναι βέβαιο ότι ο πέλεκυς των εκβιασμών θα πέσει ξανά σε εκείνους που δυσκολεύονται περισσότερο να πληρώσουν και οι οποίοι ούτως ή άλλως τα βγάζουν πέρα δύσκολα από την ενασχόλησή τους με την αγροτική παραγωγή.

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

Στήνουν μπλόκα με τρακτέρ οι Θεσσαλοί αγρότες

Η αρχή θα γίνει την Πέμπτη, 3 Δεκέμβρη, μέρα πανεργατικής απεργίας, από το Δέλτα στην Καρδίτσα
Από την σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας
Από την Πέμπτη, 3 Δεκέμβρη, μέρα της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας, οι μικρομεσαίοι αγρότες της Θεσσαλίας κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις που άρχισαν στις αρχές Νοέμβρη, στήνοντας με τα τρακτέρ τους μπλόκα σε κομβικά σημεία των τεσσάρων θεσσαλικών νομών. Την ίδια μέρα, οι αγρότες της περιοχής θα πάρουν μέρος στις απεργιακές συγκεντρώσεις που θα γίνουν στις πρωτεύουσες των νομών και σε επαρχιακές πόλεις.
Οι μικρομεσαίοι αγρότες του νομού Καρδίτσας έχουν ήδη πάρει απόφαση για μπλόκο στο Δέλτα. Στα Φάρσαλα, τα τρακτέρ θα έχουν βγει από την προηγούμενη μέρα, Τετάρτη 2 Δεκέμβρη, για να πάρουν μέρος στο συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στην κεντρική πλατεία κι ανάλογες αποφάσεις αναμένεται να παρθούν στις συσκέψεις που προγραμματίζει το οργανωμένο αγροτικό κίνημα στις άλλες επαρχίες της Λάρισας, καθώς και στους νομούς Τρικάλων και Μαγνησίας. Από αύριο Κυριακή, τα τρακτέρ θα είναι στις πλατείες των χωριών, ζεσταίνοντας τις μηχανές για την πορεία προς τα σημεία των μπλόκων.
Την επόμενη Κυριακή, 6 Δεκέμβρη, θα πραγματοποιηθεί στον Παλαμά Καρδίτσας σύσκεψη της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων, η οποία θα πάρει αποφάσεις για πανελλαδικό συντονισμό των αγροτικών κινητοποιήσεων, καθορίζοντας και τις αναβαθμισμένες μορφές πάλης.
Πρόγραμμα δράσης
Η μαζικότητα ήταν το στοιχείο που ξεχώρισε
στην πανθεσσαλική σύσκεψη των αγροτών
Οι αποφάσεις, για κλιμάκωση του αγώνα στη Θεσσαλία, πάρθηκαν στην ιδιαίτερα μαζική πανθεσσαλική αγροτική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε προχτές βράδυ στην αίθουσα του Δήμου Παλαμά, στην Καρδίτσα, με πρωτοβουλία των Ενωτικών Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων των θεσσαλικών νομών, που συσπειρώνονται στην ΠΑΣΥ.
Στη σύσκεψη, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι δεκάδων Αγροτικών Συλλόγων, πάρθηκε επίσης απόφαση να ζητηθεί συνάντηση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Β. Αποστόλου, για τις 4 ή τις 5 Δεκέμβρη, όπου οι εκπρόσωποι του οργανωμένου αγωνιστικού αγροτικού κινήματος θα θέσουν το πλαίσιο των αγροτικών διεκδικήσεων.
Αποφασίστηκε, ακόμα, παράλληλα με το στήσιμο των μπλόκων να οργανωθούν αγωνιστικές κινητοποιήσεις στη ΔΕΗ και στις τράπεζες, για να δοθεί αγωνιστική απάντηση στις απειλές που εκτοξεύονται για κόψιμο του ηλεκτρικού ρεύματος και για κατάσχεση σπιτιών και χωραφιών όσων χρωστούν λογαριασμούς και δάνεια κι αδυνατούν να τα ξεπληρώσουν. Αλλά και στις Εφορίες για να καταγγελθεί η φορολογική επιδρομή σε βάρος της αγροτιάς που εξαπολύουν ΕΕ και συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, με το τρίτο μνημόνιο.
Να μεγαλώσει η πίεση στην κυβέρνηση
Μιλώντας στη σύσκεψη ο Β. Μπούτας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ), χαρακτήρισε «μονόδρομο για τους μικρομεσαίους αγρότες την κλιμάκωση του αγώνα», επισημαίνοντας ότι στον προϋπολογισμό που θα έρθει για ψήφιση στη Βουλή αυτές τις μέρες προβλέπεται, ως πρώτη δόση, αύξηση του συντελεστή φορολόγησης από το 13% στο 20% και της προκαταβολής φόρου από το 27,5%, στο 75%, έως και τριπλασιασμός των εισφορών του ΟΓΑ, μείωση κατά 50% της επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου, ενώ ήδη έχει αυξηθεί στο 23% ο ΦΠΑ για τα αγροτικά μέσα και εφόδια, έχει επιβληθεί ΕΝΦΙΑ και στα χωράφια κ.λπ.
«Ζητούμε εδώ και τώρα να αρθούν τα μέτρα που ψηφίστηκαν και όσα πρόκειται να ψηφιστούν, που δεν μας αφήνουν να ζήσουμε και να καλλιεργήσουμε τη γη μας», είπε ο Κ. Τζέλλας, Γραμματέας της ΕΟΑΣΚ, υπογραμμίζοντας ότι η μαζικότητα της σύσκεψης απηχεί τις αγωνιστικές διαθέσεις της μικρομεσαίας αγροτιάς και ότι όσο μεγαλύτερη θα είναι η συμμετοχή στην πάλη, τόσο θα αυξάνεται η πίεση προς την κυβέρνηση.
«Σε όλη την Ελλάδα πρέπει να "σηκωθούν" εστίες αντίστασης, ώστε να μπορέσουμε να πιέσουμε για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας που εκφράζουν τη συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών και κτηνοτρόφων», σημείωσε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τονίζοντας την ανάγκη της κοινής δράσης των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων με τους εργαζομένους και τα άλλα λαϊκά στρώματα, με τα οποία έχουν κοινά συμφέροντα.