Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

Μπαράζ από νέες προκλητικές φοροαπαλλαγές, ενισχύσεις και κάθε είδους διευκολύνσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους

Δίνουν, απλόχερα, προνόμια στους επιχειρηματικούς ομίλους ενισχύοντας με πολλαπλά μέτρα την ανάπτυξη και κερδοφορία τους
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Κ. Μίχαλος,
η υφυπουργός Βιομηχανίας, Θ. Τζάκρη και
ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Θ. Φέσσας.
Η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να
βοηθήσει τους μεγαλοεπιχειρηματίες
Στη Βουλή αναμένεται να κατατεθεί αυτή τη βδομάδα ο νέος λεγόμενος «αναπτυξιακός νόμος», που ήδη βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης με φορείς όπως ο ΣΕΒ και άλλες εργοδοτικές οργανώσεις, που έχουν βέβαια και τον πρώτο λόγο στην τελική διαμόρφωση των διατάξεων. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος νόμος θα έρθει στη συνέχεια να «κουμπώσει» με το υπό διαμόρφωση νέο «παραγωγικό πρότυπο», που με τη σειρά του βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης με τους «θεσμούς» του κουαρτέτου. Πρόκειται για μια σειρά από κάθε είδους παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ανάκαμψη του εγχώριου κεφαλαίου και την προσέλκυση νέων κερδοφόρων επενδύσεων, ζητήματα δηλαδή που δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν ούτε «ρούπι» χωρίς την ολοκλήρωση της πρώτης «αξιολόγησης» του 3ου μνημονίου και της επιβολής των αντιλαϊκών μέτρων, σε συνδυασμό και με την προσθήκη νέων.
Ο «αναπτυξιακός νόμος» της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ προσφέρει νέες φορολογικές απαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, δωρεάν κρατική χρηματοδότηση, επιδοτήσεις του μισθολογικού «κόστους», όπως το λένε ψευδεπίγραφα οι καπιταλιστές (οι μισθοί δεν είναι κόστος αφού από την εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης, δηλαδή τη δουλειά των εργαζομένων, βγαίνει το κέρδος), σταθερό φορολογικό συντελεστή επί των κερδών μέχρι και 12 χρόνια για τις «στρατηγικές επενδύσεις», αλλά και επιδότηση του «επιχειρηματικού κινδύνου» των καπιταλιστών. Η πρόκληση απέναντι στο λαό έχει και συνέχεια, με τις ειδικές διατάξεις που προβλέπονται για τις πολύ μεγάλες «στρατηγικές επενδύσεις», καθώς και για τις κρατικές ενισχύσεις σε «δίκτυα» επιχειρηματικών ομίλων και ισχυρών επιχειρήσεων, που θα ενταχθούν σε ενιαίο επιχειρηματικό σχηματισμό.
Τα πάντα στο νομοσχέδιο υποτάσσονται στην προοπτική ανάκαμψης των κερδών και της ανταγωνιστικότητας, στη γραμμή του «συγκριτικού πλεονεκτήματος», δηλαδή στην ανάπτυξη κλάδων και τομέων που φέρνουν κέρδη, και αυτών που χρειάζονται για να καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες, του προσανατολισμού στην «εξωστρέφεια», δηλαδή στις εξαγωγές, στη διαμόρφωση μεγαλύτερων επιχειρηματικών σχημάτων, ενώ είναι χαρακτηριστικό και το γεγονός ότι η «καινοτομία» των επιχειρηματικών ομίλων συνδυάζεται με τη συνεργασία τους με κρατικά ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια.
Γαλαντόμοι με το κεφάλαιο...
Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου που τιτλοφορείται «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας», μεταξύ άλλων, προβλέπει:
«Στρατηγικές επενδύσεις». Εντάσσονται επενδύσεις που ξεπερνούν τα 20 εκατ. ευρώ. Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, προϋπόθεση ένταξης είναι η «δημιουργία τουλάχιστον 2 θέσεων εργασίας ανά 1 εκατ. ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης». Οπως προκύπτει, οι προς κρατική επιδότηση δαπάνες φτάνουν στις 500.000 ευρώ για καθεμία θέση εργασίας. Προβλέπεται σταθερός φορολογικός συντελεστής για 12 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Μάλιστα, όπως ρητά αναφέρεται, σε περίπτωση μείωσης του φορολογικού συντελεστή επί των κερδών, θα εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής, όπως ακριβώς έχουν υποδείξει ο ΣΕΒ και άλλα τμήματα του εγχώριου κεφαλαίου. Επιπλέον, τα υπαγόμενα επιχειρηματικά σχέδια της συγκεκριμένης κατηγορίας μπορούν να κάνουν χρήση των ειδικών διατάξεων ταχείας αδειοδότησης (fast track) μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας. Βέβαια, ισχύει το σύνολο των ευεργετικών διατάξεων, που αφορούν και τις μικρότερου μεγέθους επενδύσεις.
 • Φορολογικές απαλλαγές. Προβλέπεται πλήρης φορολογική απαλλαγή μέχρι και για 15 χρόνια και μέχρις ότου εξαντληθεί το ποσό της προβλεπόμενης κρατικής ενίσχυσης. Σε περίπτωση έλλειψης επαρκών κερδών, στη διάρκεια κάποιου έτους, τα οφέλη για τους επιχειρηματίες μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις. Μάλιστα, οι φοροαπαλλαγές θα υπολογίζονται επί του συνόλου των κερδών του επιχειρηματικού ομίλου, δηλαδή και για τυχόν άλλες δραστηριότητες, πέρα από αυτές που εντάσσονται στον «αναπτυξιακό νόμο». Παράλληλα, με υπουργικές αποφάσεις θα προσδιοριστεί «κάθε αναγκαία λεπτομέρεια» για την εφαρμογή των διατάξεων.
 • «Επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης». Θα καταβάλλεται στην εργοδοσία ανά εξάμηνο, ενώ, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, «οι επιδοτήσεις του μισθολογικού κόστους καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στον οποίο εγγράφεται η σχετική προβλεπόμενη δαπάνη για κάθε οικονομικό έτος». Πρόκειται για ενισχύσεις που προέρχονται από κρατικά ταμεία και τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ (όπως, για παράδειγμα, από το «επενδυτικό πακέτο Γιούνκερ»). «Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια» για την καταβολή της επιχορήγησης θα ορίζεται στις αποφάσεις προκήρυξης των επενδυτικών σχεδίων.
 • «Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων». Ειδικά προνόμια προβλέπονται για «εξωστρεφείς επιχειρήσεις» που έχουν αυξήσει τις εξαγωγές τους τουλάχιστον κατά 10% επί του συνολικού τζίρου την τελευταία τριετία, οι επιχειρήσεις που προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης, οι «καινοτόμες» επιχειρήσεις (με αύξηση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη κατά 10% την τελευταία τριετία), όσες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησης, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους τεχνολογίαςπληροφορικήςαγροδιατροφής και γενικότερα οι επιχειρήσεις που «επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους».
 • Προς ένταξη επιχειρήσεις. Γίνεται ειδική αναφορά (κατ' εξαίρεση των γενικών διατάξεων) στην ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων (σε περιοχές που δεν υπάρχει δίκτυο της ίδιας κατηγορίας), στην παραγωγή και διανομή Ενέργειας, όπως συγκεκριμένα στη συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας («φωτογραφίζουν» τις συμπράξεις της ΔΕΗ με άλλους ιδιώτες), σε υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνες), υδατοδρόμια, διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics), ίδρυση και επέκταση τουριστικών μονάδων (ξενοδοχεία) τουλάχιστον τριών αστέρωντουριστικές υποδομές (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, χιονοδρομικά κέντρα, ιαματικός τουρισμός),αυτοκινητοδρόμια, κέντρα προπονητικού αθλητισμού κ.ά. Επιπλέον, με υπουργικές αποφάσεις θα καθοριστούν ειδικοί όροι για τις ενισχύσεις στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, στηναλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες.
 • Επιχειρηματικές συμπράξεις - δικτυώσεις. Πρόκειται για δίκτυα επιχειρήσεων και ερευνητικών/εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κρατικών και ιδιωτικών οργανισμών «έρευνας και ανάπτυξης», που έχουν «κοινή θεματική εστίαση». Στο εν λόγω καθεστώς πρέπει να εντάσσονται τουλάχιστον 8 επιχειρήσεις για επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή της Αττικής και της Θεσσαλονίκης ή 5 επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια στους άλλους νομούς. Στις περιπτώσεις αυτές, παρέχονται κίνητρα για το σύνολο των δαπανών.
 • Υψος της κρατικής ενίσχυσης. Φτάνει μέχρι 5 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο, έως 10 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και μέχρι 20 εκατ. ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
 • «Αναπτυξιακή τράπεζα». Προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης «ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών» (Ταμεία Συμμετοχών) με χρηματοδότηση από κρατικούς πόρους, αλλά και με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων. Στόχος, όπως «ενδεικτικά» αναφέρεται, είναι «η δημιουργία νέων και μεγέθυνση υφιστάμενων επιχειρήσεων», ιδιαίτερα γι' αυτές που δίνουν έμφαση στην καινοτομία, έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό και παρουσιάζουν δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός αφορά σε επιπλέον ενισχύσεις για την «αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων», καθώς και τη «βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούν από 250 έως 500 εργαζόμενους».
...και κάλυψη ζημιών

Σε αυτό το πλέγμα προστίθεται σειρά προκλητικών και χαριστικών διατάξεων σε όφελος του κεφαλαίου, όπως η παροχή εγγυήσεων για την κάλυψη τυχόν ζημιών που θα εμφανίσουν οι επενδυτές, ενισχύσεις χρηματοδότησης για τον «επιχειρηματικό κίνδυνο», ενώ για τους ιδιώτες που θα μετέχουν στο εν λόγω ταμείο προβλέπεται η δυνατότητα παροχής φορολογικών κινήτρων, που θα προσδιοριστούν στη συνέχεια με υπουργικές αποφάσεις.

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

Το πολυνομοσχέδιο-λαιμητόμος ξεκληρίζει χιλιάδες μικρούς αγρότες

Το στίγμα της πολιτικής της κυβέρνησης έδωσε με τρόπο ανάγλυφο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Β. Αποστόλου, στη συζήτηση για το πολυνομοσχέδιο λαιμητόμο, λέγοντας ότι στρατηγική της είναι «η ανάδειξη αναπτυξιακών δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων, η προσέλκυση επενδύσεων, η ενίσχυση της καινοτομίας» όλα όσα δηλαδή χρειάζονται για την ενίσχυση της  κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων.
Συμβάλλοντας από τη πλευρά του στη στήριξη της κυβερνητικής προπαγάνδας ότι τα «χειρότερα πέρασαν» χαρακτήρισε ως «κάβο» τα αντιλαϊκά πακέτα της κυβέρνησης που «καλούμαστε να περάσουμε τώρα» για να έρθουν «τα καλύτερα» στη συνέχεια.
Βάφτισε ως «προστασία και ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος», «για το 90% των αγροτών»(!), τα αντιαγροτικά μέτρα που περιέχει το νομοσχέδιο-έκτρωμα όπως η αυστηροποίηση του ορισμού του «κατά κύριο επάγγελμα αγρότη», με το οποίο επιδιώκεται να βρεθούν εκτός δικαιώματος καταβολής επιδοτήσεων χιλιάδες φτωχοί αγρότες επειδή αναγκάστηκαν να κάνουν ένα μεροκάματο αλλού, για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Πρόκειται για μέτρα ενταγμένα στο σχεδιασμό συγκέντρωσης της γης και τις ισχυρές οικονομικά αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
Πρόσθεσε εξίσου προκλητικά ότι «εμείς από το Σεπτέμβρη κάναμε μια δύσκολη πολιτική επιλογή. Κάτω από την πίεση διεθνών και εσωτερικών συσχετισμών κάναμε την επιλογή αυτή, να μην υπάρξει άλλος δρόμος στην πορεία μας γιατί θα ήταν καταστροφικός. Επιλέξαμε μέσω αυτής της συμφωνίας να δώσουμε τη μάχη να σώσουμε το λαό από τα χειρότερα και να κρατήσουμε ζωντανά τα μεσαία και κατώτερα στρώματα ιδιαίτερα στην ύπαιθρο».

Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

Σφυροκόπημα στους φτωχούς και μεσαίους αγρότες

Τέλος στο αφορολόγητο όριο για τη μεγάλη μάζα των φτωχών και μεσαίων αγροτών δίνεται με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, με τις οποίες και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του προηγούμενου φορολογικού πακέτου, επιβάλλεται φόρος 22% και μάλιστα από το πρώτο ευρώ εισοδήματος.
Ειδικότερα:
Καταργείται το αφορολόγητο όριο για τους «μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες», που σημαίνει ότι θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ εισοδήματος.
Ταυτόχρονα, αλλάζουν τα κριτήρια και οι σωρευτικές προϋποθέσειςγια το ορισμό του «επαγγελματία» - κατά κύριο επάγγελμα αγρότη. Σε αυτό το πλαίσιο, για να χαρακτηριστεί κάποιος «επαγγελματίας αγρότης», απαιτούνται να συντρέχουν όλες μαζί οι παρακάτω προϋποθέσεις:
-- Το ποσοστό του εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα να φτάνει τουλάχιστον στο 50% του συνολικού εισοδήματος, από 35% σήμερα.
-- Πρέπει να τηρούνται λογιστικά βιβλία, όπως ισχύει και για τις άλλες κατηγορίες επαγγελματιών.
-- Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.
-- Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
-- Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Σε αυτό το πλαίσιο και με μπούσουλα το 50% του εισοδήματος, από τους 750.000 παραγωγούς που υποβάλλουν δηλώσεις ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - το σύστημα ελέγχου καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων), μόνο οι περίπου 280.000 εμπίπτουν στο νέο ορισμό.
Η έκθεση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που συνοδεύει το πολυνομοσχέδιο, αναφέρεται σε «εξοικονόμηση δαπάνης από τη μείωση των χορηγούμενων ενισχύσεων από τα προγράμματα υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως επακόλουθο της αυστηροποίησης της έννοιας του επαγγελματία αγρότη».
Επιπλέον, για πρώτη φορά καθιερώνεται συμπληρωματικός φόρος στο χαράτσι του ΕΝΦΙΑ στα αγροτεμάχια και στα οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Αυτό σημαίνει ότι θα «πέφτουν» επιπλέον χαράτσια σε περίπτωση συνολικής ακίνητης περιουσίας πάνω από 200.000 ευρώ.
Είναι απόλυτα χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στο 3ο μνημόνιουπάρχει ειδική πρόβλεψη για «μεγαλύτερη συγκέντρωση της αγροτικής εκμετάλλευσης», σύμφωνα με τη στρατηγική για την «ανταγωνιστικότητα της γεωργίας». Βασικοί άξονες του σχεδίου είναι «η βελτίωση της εμπορίας γεωργικών προϊόντων», η μεταρρύθμιση των αδειών εμπορίας, η ενίσχυση των εξαγωγών, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων.

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Νέο χτύπημα στους φτωχούς αγρότες

Σχεδόν τα 2/3 του αγροτικού κόσμου χάνουν ακόμη και το κουτσουρεμένο αφορολόγητο όριο που υποτίθεται ότι θα είχαν (όπως οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι), καθώς, με βάση το πολυνομοσχέδιο, αφορολόγητο εισόδημα θα δικαιούνται μόνο όσοι εμπίπτουν στον ορισμό του «κατά κύριο επάγγελμα αγρότη».
Σύμφωνα, μάλιστα, με το πολυνομοσχέδιο, αυξάνεται από 35% σε 50% το ποσοστό του ετήσιου εισοδήματος που πρέπει να προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα για να εμπίπτει κάποιος παραγωγός στην κατηγορία του «κατ' επάγγελμα αγρότη». Δηλαδή, από τους 750.000 παραγωγούς που υποβάλλουν δηλώσεις ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - το σύστημα ελέγχου καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων), μόνο οι περίπου 280.000 εμπίπτουν στο νέο ορισμό...
Η εξαίρεση από το αφορολόγητο όσων φτωχών αγροτών δεν «πιάνουν» το εν λόγω 50% (επειδή αναγκάζονται να συμπληρώσουν το εισόδημά τους με άλλη δουλειά για να επιβιώσουν), είναι βέβαιο πως αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα του ευρύτερου σχεδιασμού που στόχο έχει σταδιακά να θέσει εκτός δικαιωμάτων καταβολής επιδοτήσεων εκατοντάδες χιλιάδες φτωχούς αγρότες, ενισχύοντας αντίστοιχα τη συγκέντρωση γης και τις ισχυρές οικονομικά αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Με το νέο πολυνομοσχέδιο συνεχίζεται η φοροληστεία που χτυπά τους αγρότες και όλα τα λαϊκά στρώματα

«Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, με το νέο πολυνομοσχέδιο, συνεχίζει τη φοροληστεία με την έμμεση φορολογία, χτυπώντας τους αγρότες και όλα τα λαϊκά στρώματα», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, τονίζοντας ότι «ορθώνουμε αγωνιστικό μέτωπο, μαζί με τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα».
Αναφέρει συγκεκριμένα:
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με το νέο πολυνομοσχέδιο συνεχίζει τη φοροληστεία με την έμμεση φορολογία, χτυπώντας τους αγρότες και όλα τα λαϊκά στρώματα.
Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει αυξήσεις στο ΦΠΑ, στον ΕΝΦΙΑ, στο πετρέλαιο κι άλλα αντιλαϊκά μέτρα.
Αυστηροποιούνται τα κριτήρια για το "κατά κύριο επάγγελμα" αγρότης, για να δικαιούται μείωση φόρου το αγροτικό εισόδημά του. Από το 35% που ίσχυε μέχρι σήμερα, ανεβαίνει στο 50% τουλάχιστον του συνολικού εισοδήματός του.
Με τον διαχωρισμό των αγροτών σε "κατά κύριο επάγγελμα ή μη", η κυβέρνηση, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της ΕΕ, προωθεί, πιο γρήγορα, το βίαιο ξεκλήρισμα των μικρών – φτωχών αγροτών, που για να συμπληρώσουν το πολύ χαμηλό αγροτικό εισόδημά τους αναγκάζονται να κάνουν και μια άλλη δουλειά, (εποχιακά μεροκάματα, άνοιγμα μικρομάγαζου στο χωριό κ.α.).
Ταυτόχρονα, σπέρνει την διχόνοια και τη διάσπαση μέσα τους αγρότες, καλλιεργώντας και την αυταπάτη ότι κάποιοι μεγαλύτεροι, φεύγοντας οι μικροί από τη μέση, θα καρπωθούν περισσότερες επιδοτήσεις/ ενισχύσεις θα αρπάξουν τη χέρσα γη και θα εξελιχθούν σε ... "μεγαλοφάρμερς".
Οι αγρότες που βιώνουμε την ίδια σφοδρή επίθεση, ενωμένοι πολεμάμε τους "κλέφτες" του εισοδήματός μας δηλαδή το κράτος και την κυβέρνηση που μας επιβάλλει φόρους και χαράτσια, τους εμποροβιομήχανους και τα μονοπώλια που μας πουλούν πανάκριβα τα αγροτικά μέσα και εφόδια και μας παίρνουν τζάμπα τη σοδειά, τις τράπεζες που μας "ρουφούν το αίμα".
Αυτοί είναι οι αντίπαλοι και οι εχθροί μας και σ' αυτούς ορθώνουμε αγωνιστικό μέτωπο, μαζί με τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα.
Με την πολυήμερη, σκληρή μάχη στα μπλόκα διεκδικήσαμε αφορολόγητο όριο για όλους τους αγρότες. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να μας το δώσει κάτω από την πίεση του αγώνα μας. Όμως, μείωσε το αφορολόγητο των εργαζομένων από τις 9.500 ευρώ που ήταν, στα 8. 670 ευρώ. Την πλήρωσαν, δηλαδή, πάλι οι φτωχοί εργαζόμενοι, ενώ, την ίδια ώρα και τούτη η κυβέρνηση, όπως οι προηγούμενες, προσφέρει φοροαπαλλαγές στους πλούσιους, τους βιομήχανους, τους μεγαλέμπορους, τους εφοπλιστές όπως πχ, η μείωση του φόρου στο φυσικό αέριο που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για τους βιομήχανους παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο πληρώνουμε πανάκριβα, (60 - 70 ευρώ το στρέμμα για πότισμα) και όλος ο λαός.
Αυτό που κερδίσαμε με το αφορολόγητο για μετά το 2016, μας το παίρνει πίσω με τον τριπλασιασμό των ασφαλιστικών εισφορών αναδρομικά από το 2015, με τη διατήρηση παλιών και την επιβολή νέων χαρατσιών που φορτώνονται στις πλάτες μας, (ασφάλιστρα ΕΛΓΑ, ΕΝΦΙΑ και για τα χωράφια, δηλώσεις ΟΣΔΕ, αρδευτικές γεωτρήσεις, σταυλικές εγκαταστάσεις κ.α.)
Να ξέρει η κυβέρνηση, ότι θα αγωνιστούμε μαζί με τους συμμάχους μας τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα απέναντι στους κοινούς αντιπάλους μας. Η όποια κυβέρνηση θα το διαπιστώσει αυτό πολύ γρήγορα. Μόλις τελειώσουμε τις δουλειές μας που δεν παίρνουν αναβολή, θα ξαναβγούμε στα μπλόκα ενάντια στην πολιτική που μας ξεκληρίζει και ενισχύει τους επιχειρηματικούς ομίλους, με περισσότερες επιτροπές αγώνα, με ενεργούς αγροτικούς συλλόγους και Ομοσπονδίες.

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Διαδοχικά αντιλαϊκά μέτρα, "προαπαιτούμενα" για την ανάκαμψη του κεφαλαίου

Από αριστερά προς τα δεξιά:
 Κρ. Λαγκάρντ, Γ. Ντάισελμπλουμ,
Π. Μοσκοβισί, μετά από συνεδρίαση
του Γιούρογκρουπ
Με 17 «προαπαιτούμενα» νέα αντιλαϊκά μέτρα, και επιπλέον τη συγκρότηση του μηχανισμού για τον «αυτόματο κόφτη», ολοκληρώνεται η πρώτη «αξιολόγηση» του 3ου μνημονίου. Ο επόμενος κύκλος, στο πλαίσιο της δεύτερης «αξιολόγησης», θα απαιτήσει ακόμη 43 «προαπαιτούμενα»αντιλαϊκά μέτρα, αυτήν τη φορά κυρίως για μεταρρυθμίσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα.
Τα παραπάνω επισημαίνει υψηλόβαθμος παράγοντας της ΕΕ, ομολογώντας, ουσιαστικά, ότι τα αντιλαϊκά μέτρα δεν έχουν τέλος, ενώ επιπλέον θα επεκτείνονται σε βάθος δεκαετιών. Σύμφωνα με τον ίδιο παράγοντα, η «γιγαντιαία» και «σκληρή» μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος θα οδηγήσει σε «εξοικονόμηση» των κρατικών δαπανών στο 1,2% του ΑΕΠ το 2018 και το λιγότερο στο 2,5% του ΑΕΠ έως το 2030.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο πολυνομοσχέδιο - εφαρμοστικό νόμο που κατατίθεται στη Βουλή αυτήν τη βδομάδα, πέρα από όσα ήδη έχουν γίνει γνωστά, περιλαμβάνονται και σειρά από άλλες παρεμβάσεις, όπως για το άνοιγμα της αγοράς Ενέργειας, στοχωροταξικό σχεδιασμό, στην παραπέρα απελευθέρωση επαγγελμάτων και υπηρεσιών καθώς και στα ειδικά μισθολόγιαπου ισχύουν σε κατηγορίες εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.
Το ύψος της δόσης, που αναμένεται να εγκριθεί από την Ευρωζώνη, με ιδιαίτερα πιθανό ενδεχόμενο να διαιρεθεί σε «υποδόσεις», εκτιμάταιαπό 9 μέχρι 11 δισ. ευρώ, ενώ υπολογίζεται ότι το ελληνικό κράτος, μέχρι την ολοκλήρωση της δεύτερης «αξιολόγησης», θα χρειαστεί περίπου 7 δισ. ευρώ για τις αποπληρωμές του κρατικού χρέους και3,5 δισ. ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ιδιώτες.
Σε ό,τι αφορά το «δημοσιονομικό κόφτη», ο αξιωματούχος της ΕΕ ανέφερε πως βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες για τον αυτοματισμό και την αξιοπιστία του, οι οποίες, όπως εκτίμησε, θα ολοκληρωθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, επιβεβαίωσε πως ο μηχανισμός θα ενεργοποιείται στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων και πως ούτε οι ελληνικές αρχές αλλά ούτε και οι «θεσμοί» θα έχουν λόγο σε αυτά. Ουσιαστικά, η ενεργοποίηση των μέτρων από το «εφεδρικό» πακέτο θα γίνεται βάσει ειδικού αλγόριθμου, χωρίς διαβουλεύσεις, παζάρια και άλλες «χρονοτριβές».
"Πυθάρι" χωρίς πάτο
Επιπλέον, σύμφωνα με «διαρροές» του επικαιροποιημένου μνημονίου, είτε αυτά ενταθούν στην τρέχουσα είτε στην επόμενη «αξιολόγηση» (αναμένεται τον Οκτώβρη), προβλέπονται, ανάμεσα σε άλλα, και τα παρακάτω νέας κοπής αντιλαϊκά μέτρα:
«Μεταρρύθμιση της εργασιακής νομοθεσίας», με τη συμμετοχή «ανεξάρτητης ομάδας ειδικών» με γνώμονα τις «βέλτιστες πρακτικές» της ΕΕ και διεθνώς, σχετικά με τις ομαδικές απολύσεις, τις απεργίεςκαι τις Συλλογικές Συμβάσεις. Μέτρα, δηλαδή, που συνεχίζουν το τσάκισμα όσων εργασιακών δικαιωμάτων έχουν απομείνει σε συνδυασμό με τη δημιουργία εμποδίων στην ανάπτυξη των εργατικών αγώνων και διεκδικήσεων ικανοποίησης των αναγκών των εργαζομένων.
Επίσης, συνεχίζουν με μέτρα παραπέρα ενίσχυσης του κεφαλαίου και δημιουργίας συνθηκών για επενδύσεις όπως:
-- Πρόγραμμα για τον πλήρη διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ,αναζήτηση «επενδυτή» για τον ΑΔΜΗΕ με πρόβλεψη για την ιδιωτικοποίηση ολόκληρου του μετοχικού πακέτου (100%) σε περίπτωση καθυστερήσεων.
-- Ψήφιση σχετικής νομοθεσίας και μέτρων με στόχο τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ κατά 20%.
-- Προεδρικά διατάγματα για τα δάση, συμφωνία για αλλαγές στοχωροταξικό νόμο που θα περιλαμβάνει και τις χρήσεις γης.
-- Νέος ορισμός για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και κατάργηση της «προνομιακής» φορολογίας για τις επιδοτήσεις από την ΕΕ.
-- Ρυθμίσεις σχετικά με τις «εκκρεμότητες» που αφορούν στις λίστες του ΟΟΣΑ.
Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, οι αποφάσεις των δικαστηρίων(ΣτΕ) που δικαιώνουν κατηγορίες εργαζομένων και συνταξιούχων, θα πρέπει να αναπληρωθούν από άλλα μέτρα, πέρα από αυτά που αφορούν στο Ασφαλιστικό και τις συντάξεις, δηλαδή με περαιτέρω περικοπές κρατικών δαπανών.
Φοροληστεία στο λαϊκό εισόδημα
Μαζικές ανατιμήσεις στον ΦΠΑ και σε σειρά από άλλα χαράτσια πάνω στη λαϊκή κατανάλωση προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή την ερχόμενη βδομάδα.
Ανάμεσα σε άλλα:
-- Αύξηση του βασικού συντελεστή ΦΠΑ από το 23% στο 24%, από την 1η Ιούλη, με προσδοκώμενη διόγκωση των κρατικών εσόδων κατά 450 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που θα επιφέρει νέες μαζικές ανατιμήσεις στην γκάμα των εμπορευμάτων λαϊκής κατανάλωσης.
-- Αυξήσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που επιβάλλονται στη βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνησης, στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο υγραέριο, στο φυσικό αέριο και στην κηροζίνη με εφαρμογή από 1η Ιούνη. Η αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στη βενζίνη αναμένεται στα 200 εκατ. ευρώ. Η αύξηση του φόρου θα κινηθεί στα 8 - 10 λεπτά ανά λίτρο, ενώ μαζί με την παραπέρα ανατίμηση του ΦΠΑ (24% από 23%) οι ανατιμήσεις στις βενζίνες αναμένονται στο ύψος των 12 λεπτών ανά λίτρο.
-- Στον ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης, η απόδοση του μέτρου υπολογίζεται από την κυβέρνηση στα 100 με 150 εκατ. ευρώ.
-- Αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα τσιγάρα και τα καπνικά προϊόντα (από 1/6) με «απόδοση» περίπου 100 εκατ. ευρώ.
-- Επιπλέον, εξετάζεται και η επιβολή ειδικού φόρου στη σταθερή τηλεφωνία.
-- Επιβολή φόρου 10% στη συνδρομητική τηλεόραση, από 1/7. Η επιβολή τέλους στο διαδίκτυο, που εξεταζόταν αρχικά, θα είχε σχετικά περιορισμένα αποτελέσματα και φαίνεται να αποσύρεται.
-- Αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην μπίρα και κατάργηση του ειδικού καθεστώτος έκπτωσης 50% στον ΕΦΚ στα Δωδεκάνησα, από την 1η Ιούνη (100 εκατ. ευρώ).
-- Εφαρμογή νέων συντελεστών υπολογισμού των τελών ταξινόμησης για τα αυτοκίνητα με βάση τις αγοραίες αξίες τους, από την 1η Ιούνη.
-- Επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 15% - 30% στον καφέ και στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, από την 1/1/2017.
«Ξελαφρώνουν» μισθούς και συντάξεις
Θέμα χρόνου είναι η έκδοση της εγκυκλίου από το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τη νέα διογκωμένη μηνιάτικη παρακράτηση φόρου, από τα λογιστήρια των επιχειρήσεων και τα ασφαλιστικά ταμεία των συνταξιούχων. Σε αυτό το πλαίσιο, μισθωτοί και συνταξιούχοι θα διαπιστώσουν, σε μαζική κλίμακα, ότι θα έχουν μειώσεις και από την πλευρά της φοροληστείας, χώρια από τις άλλες παρεμβάσεις στο Ασφαλιστικό και τις συντάξεις.
Για παράδειγμα:
Συνταξιούχος με εισόδημα από ένα ασφαλιστικό ταμείο στα 9.500 ευρώ το χρόνο (περίπου 792 ευρώ το μήνα). Η παρακράτηση του φόρου φτάνει στα 15,6 ευρώ για κάθε μήνα, ενώ μέχρι πέρυσι δεν πλήρωνε καθόλου φόρο εισοδήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, οιπρόσθετες περικοπές φτάνουν στα 15,6 ευρώ το μήνα ή περίπου σε ακόμη 2%.
Συνταξιούχος με 9.050 ευρώ το χρόνο (754 ευρώ το μήνα) θα διαπιστώσει απώλειες 7,5 ευρώ για κάθε μήνα (μέχρι πέρυσι δεν προβλεπόταν φόρος).
Εργαζόμενος - μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα (14 μισθοί) με9.500 ευρώ το χρόνο (678,5 ευρώ το μήνα) χωρίς προστατευόμενα παιδιά θα έχει απώλειες περίπου 13,4 ευρώ το μήνα(μέχρι πέρυσι δεν προβλεπόταν φόρος).
Μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα με 1 προστατευόμενο παιδί και εισόδημα 10.000 ευρώ το χρόνο (714 ευρώ το μήνα) θα καταβάλει αυξημένη παρακράτηση στα 17,6 ευρώ το μήνα (από περίπου 7 ευρώ πέρυσι), που σημαίνει μείωση των αποδοχών κατά 10,5 ευρώ το μήνα...
Η φοροληστεία έχει και συνέχεια, καθώς το «υψηλότερο» αφορολόγητο για τα προστατευόμενα παιδιά της λαϊκής οικογένειας, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ισχύει μόνο για τον έναν από τους δύο συζύγους. Το ζήτημα αυτό αναμένεται να ξεκαθαριστεί με την έκδοση της σχετικής υπουργικής εγκυκλίου...
"ΚΟΚΚΙΝΑ" ΔΑΝΕΙΑ
Διαχείριση με άξονα τις επιχειρηματικές αναδιαρθρώσεις
Δίνουν και φορολογικά κίνητρα σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση των δανείων, την ώρα που φοροληστεύουν το λαό. Νέοι «παίκτες» στη διαχείριση δανείων, με στόχο την αύξηση συμμετοχής στην οικονομία και τα κέρδη
Με το πολυνομοσχέδιο που καταθέτει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάζουν το σύνολο των δανείων («κόκκινων» και εξυπηρετούμενων) σε άλλους «επενδυτές». Επιπλέον, η πώληση των δανείων θα γίνεται χωρίς την πληρωμή φόρων ή άλλων τελών, εξέλιξη που αποτελεί νέα πρόκληση απέναντι στα λαϊκά στρώματα, εν μέσω της επιβολής αλλεπάλληλων αντιλαϊκών φορολογικών πακέτων.
Ειδικότερα:
«Ανοίγει» η δευτερογενής αγορά τραπεζικών δανείων (εξυπηρετούμενων και «κόκκινων»), με τη δυνατότητα των εγχώριων τραπεζικών ομίλων να τα μεταβιβάζουν σε άλλους «επενδυτές».
Προβλέπεται ειδική φορολογική ρύθμιση σχετικά με τα κέρδη που ενδέχεται να προκύψουν από τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, με φοροαπαλλαγές τόσο για τις τράπεζες όσο και για τις δανεισμένες επιχειρήσεις, όπως επίσης και για τις μεταβιβάσεις «κόκκινων» δανείων από τις τράπεζες σε άλλους «παίκτες».
Σε πρώτη φάση, με την ψήφιση και εφαρμογή του σχετικού νόμου, οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα πώλησης «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων αυτοαπασχολούμενων, επαγγελματιών, «μικρομεσαίων» επιχειρήσεων, καθώς και «κόκκινων» στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας πάνω από 140.000 ευρώ και βέβαια όλων των «κόκκινων» στεγαστικών που δεν αφορούν σε πρώτη κατοικία. Από το Γενάρη του 2018, «απελευθερώνεται» το σύνολο των δανείων για πρώτη κατοικία και για ποσά κάτω από 140.000 ευρώ.
Παράλληλα, η Τράπεζα της Ελλάδας θα προχωρήσει από την πλευρά της σε τροποποίηση του ισχύοντος «Κώδικα Δεοντολογίας»τραπεζών, σφίγγοντας ακόμη τη θηλιά των εκβιασμών και των απειλών γύρω από την πρώτη κατοικία της λαϊκής οικογένειας. Επίσης, θα προχωρήσουν ρυθμίσεις για την αναμόρφωση του δικαστικού και εξωδικαστικού πλαισίου, που αφορά στους διακανονισμούς των χρεών.
Νέοι "παίκτες" στο προσκήνιο
Σε αυτό το επίπεδο αναμένεται να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), αγοράζοντας χαρτοφυλάκια «προβληματικών» δανείων από εγχώριους τραπεζικούς ομίλους. Υπενθυμίζεται ότι η EBRD, μέσω της τελευταίας ανακεφαλαιοποίησης, είναι σήμερα μέτοχος σε τραπεζικούς ομίλους, ενώ με τη «διαχείριση» και των «προβληματικών» δανείων (με έμφαση στα μεγάλα επιχειρηματικά) φαίνεται να αναλαμβάνει ρόλο σημαντικού «παίκτη», στο πλαίσιο των αναδιαρθρώσεων και της παραγωγικής ανασυγκρότησης και των επιχειρηματικών συμφωνιών σε κλάδους της οικονομίας και της παραγωγής.
Σε κάθε περίπτωση, η EBRD θα δραστηριοποιηθεί και στο κρίσιμο ζήτημα της χρηματοδότησης επιχειρήσεων με «προβληματικά» δάνεια, που κρίνονται ανταγωνιστικές και βιώσιμες, με τη δυνατότητα να συμμετάσχει και στα μετοχικά τους κεφάλαια, να τις «εξυγιάνει» και με δυνατότητα να τις μεταβιβάσει σε άλλους «παίκτες», όπως και οι άλλες εταιρείες που θα δραστηριοποιηθούν στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων. Η EBRD ανέλαβε δράση στις αρχές της δεκαετίας του '90, με ειδική «αποστολή» στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, στον απόηχο των αντεπαναστατικών εξελίξεων, ενώ σήμερα δραστηριοποιείται και στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και σε χώρες της Βόρειας Αφρικής, σε οικονομίες που επίσημα χαρακτηρίζονται «αναδυόμενες».
Χαρακτηριστική είναι και η τοποθέτηση του διευθύνοντος συμβούλου της Eurobank, Φ. Καραβία, ο οποίος, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), τόνισε: «Παρά την αύξηση των αφίξεων με νέα ρεκόρ σχεδόν κάθε χρόνο, παρά τη διατήρηση των τουριστικών εσόδων σε πολύ υψηλά επίπεδα, έχουμε το φαινόμενο τα ληξιπρόθεσμα δάνεια του ξενοδοχειακού κλάδου να κινούνται περίπου στα ίδια επίπεδα με κλάδους που δέχτηκαν σφοδρότατο το πλήγμα της οικονομικής κρίσης». Επισήμανε πως «θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι το πρόβλημα αυτό εστιάζεται σε συγκεκριμένους μόνο ομίλους». Οπως είπε, «δεν αποτελεί πρώτη μας επιλογή η πώληση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων, ειδικά δε τουριστικών επιχειρήσεων, αλλά οφείλουμε να κινηθούμε γρήγορα και με ρεαλισμό στην εξεύρεση βιώσιμων λύσεων και ενίσχυση των επιχειρήσεων με νέα κεφάλαια, όπου αυτό είναι απαραίτητο».

Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Η παρέμβαση και η οικοδόμηση του Κόμματος και της ΚΝΕ στις νέες ηλικίες: Καθοριστικός όρος για την προοπτική της επαναστατικής πάλης

Αναφερόμαστε στη συνολική προσπάθεια που κάνει το ΚΚΕ και η Νεολαία του, η ΚΝΕ, να διευρύνουν τους δεσμούς τους, την επαφή και τις οργανωμένες δυνάμεις τους στις πιο νέες και παραγωγικές ηλικίες, γενικότερα στη νεολαία. Την προσπάθεια, επίσης, που οφείλουν να
κάνουν οι κομμουνιστές σε όποιο χώρο είναι χρεωμένοι, στο σωματείο, σε κάποιον μαζικό λαϊκό φορέα, ώστε όλο και περισσότερες νέες και ζωντανές δυνάμεις να έρχονται πιο κοντά στον αγώνα, στην πάλη, να συνειδητοποιούν την αιτία της εκμετάλλευσης και της αδικίας, να αποκτούν αντικαπιταλιστική συνείδηση.
Καθήκον πρώτης και ζωτικής σημασίας.
Αφορά όλους τους κομμουνιστές, ανεξαρτήτως ποια είναι η πιο επιμέρους και συγκεκριμένη χρέωσή τους. Αφορά την ομαλή ανανέωση και τη βελτίωση της κοινωνικής και ηλικιακής σύνθεσης των γραμμών του Κόμματος. Αρκεί να συνειδητοποιηθεί το εξής θέμα, ότι ανασύνταξη του κινήματος και οικοδόμηση του ΚΚΕ δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουν αποφασιστικά, κατά βάση με δυνάμεις κάποιας ηλικίας (ας πούμε σχηματικά 50 ή 60 χρόνων) που ακόμη δεν έχουν πάρει την απόφαση να κάνουν ένα βήμα πιο ριζοσπαστικό στη ζωή τους. Βεβαίως, περιπτωσιολογικά, για κανέναν δεν είναι αργά να το πάρει απόφαση, αλλά εμείς ως πρωτοπορία πρέπει να ιεραρχήσουμε καλύτερα και πιο συγκεκριμένα τη δουλειά μας. Να δουλέψουμε με προοπτική και πνεύμα υποδομής στις πιο νέες βάρδιες εργατοϋπαλλήλων όλων των βασικών κλάδων. Στις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων που δουλεύουν με τις «ευέλικτες» συνθήκες εργασίας. Στους σπουδαστές και στους απόφοιτους των ΤΕΙ, πολλών σχολών των ΑΕΙ, των ΙΕΚ, άλλων χώρων κατάρτισης. Στους μαθητές Τεχνικών και Γενικών Λυκείων. Στους ανέργους. Δηλαδή σε γενιές νέων ανθρώπων, που μπαίνουν στον ταξικό στίβο με πολύ δυσμενείς όρους, σε συνθήκες αντεπαναστατικές παγκοσμίως, με το εργατικό κίνημα σε όχι καλή κατάσταση.
Και όμως: Εδώ ακριβώς είναι η μαγιά που πρέπει να αποτελέσει τον μελλοντικό «στρατό της επανάστασης». Εδώ βρίσκεται για εμάς τους κομμουνιστές μία από τις πλέον σημαντικές πολιτικές, ιδεολογικές και οργανωτικές μάχες που έχουμε να δώσουμε. Για να τη δώσουμε με προδιαγραφές επιτυχούς έκβασης, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε πιο καλά τις κύριες προϋποθέσεις για να τα καταφέρουμε. Το θέμα, όπως γίνεται αντιληπτό, δεν αφορά στενά και περιορισμένα απλώς την καλύτερη οργάνωση της δουλειάς, βεβαίως και τέτοιο ζήτημα υπάρχει. Αφορά, όμως, πρωτίστως τη συνειδητοποίηση σε τι κατηγορίες ανθρώπων μιλάμε, ποια είναι τα βιώματα και οι εμπειρίες τους, η αφετηρία απ' όπου ξεκινάνε, οι ζωτικές τους ανάγκες. Επίσης, το πόση δουλειά έχει γίνει από το καπιταλιστικό σύστημα στη συνείδησή τους, συνολικά στον τρόπο ζωής τους. Οτι όχι απλά το οργανωμένο επαναστατικό κίνημα, αλλά και οι στοιχειώδεις συλλογικές μορφές έκφρασης και λειτουργίας, που σε παλιότερες γενιές είχαν το χαρακτήρα μιας καθημερινής τριβής, τώρα έχουν συκοφαντηθεί, έχουν θεωρηθεί αναχρονιστικές. Εχουν αντικατασταθεί με άλλες «σύγχρονες» μορφές επικοινωνίας, βαθύτατα απρόσωπες, που οδηγούν στην αποξένωση έως και στην αποβλάκωση.
Σοβαρή μάχη στον τομέα των ιδεών
Αρα: Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε στέρεα βήματα στην παρέμβασή μας αν δεν συνειδητοποιήσουμε πόσο σοβαρή είναι η μάχη πρωτίστως στον τομέα των ιδεών. Δηλαδή στο μπόλιασμα με τις επαναστατικές ιδέες, με το ότι η ταξική πάλη είναι ο κινητήριος μοχλός της Ιστορίας, με τη στρατηγική του ΚΚΕ, με τη σοσιαλιστική προοπτική κόντρα στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Εδώ είναι το πλέον σημαντικό. Αν εδώ υπάρξει πρόοδος, τα υπόλοιπα είναι πιο βατό να προχωρήσουν. Αν όμως δεν υπάρξει, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα και θα δυσκολεύουν κι άλλο.
Ας πάρουμε ένα παράδειγμα: Με όλες τις μορφές και τρόπους, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, προσαρμοσμένα και σχεδιασμένα και φυσικά ακόμη πιο εντατικά στην επιχείρηση, στην εταιρεία που πιάνει δουλειά ένας νέος, του πιπιλίζουν στην κυριολεξία το μυαλό ότι «η επιχείρηση είναι η οικογένειά μας», ότι «όλοι μαζί, εργάτες και εργοδοσία, μπορούμε να προχωρήσουμε», ότι «ο ρόλος των σωματείων είναι εποικοδομητικός και συμπληρώνει τον επιχειρηματία για το κοινό καλό» και άλλα ανάλογα. Δηλαδή, πλήρη διαστροφή της ταξικής πραγματικότητας, του κινητήριου μοχλού του καπιταλιστή, που είναι το κέρδος, της ιστορικής αποστολής του εργάτη, που είναι να ανατρέψει αυτό το άδικο και εκμεταλλευτικό σύστημα. Εδώ, λοιπόν, πρέπει να γίνει πολλή δουλειά, συνδυαστική και επίμονη. Με κάθε ευκαιρία και με πολύμορφη δουλειά, συνδυάζοντας ό,τι είναι πρόσφορο ως μορφή παρέμβασης, πρέπει να αναδεικνύεται ακριβώς το αντίθετο από αυτό που πλασάρουν στη νέα γενιά, ότι δηλαδή αυτός ο κόσμος είναι σάπιος και πρέπει ν' αλλάξει και θ' αλλάξει με πρωταγωνιστές τους παραγωγούς του πλούτου, δηλαδή ακριβώς τους ίδιους που το σύστημα πιστεύει πως τους έχει υποταγμένους. Οτι ο καπιταλισμός δεν είναι αιώνιος. Οτι το μέλλον της ανθρωπότητας είναι η σοσιαλιστική - κομμουνιστική κοινωνία. Αυτή η κοινωνία για την οποία τόσα στραβά έχουν ακούσει, τόσες συκοφαντίες, τερατουργήματα, έως και ειρωνείες και ανοησίες. Αν, όμως, δεν υπάρχει ένα σχετικό υπόβαθρο που να διαμορφώνει αντιστάσεις, τότε και το ρηχό και το ψέμα γίνονται πιστευτά. Ετσι, βλέπεις και ακούς πλήρη αντιστροφή π.χ. της Ιστορίας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, του ρόλου του Κόκκινου Στρατού, του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ κ.λπ. Είναι φανερό πως το κομμάτι της ιστορικής πραγματικότητας, των γεγονότων και διδαγμάτων από αυτά, αποτελεί ένα ακόμη πολύ σημαντικό πεδίο που θα δώσουμε (ήδη δίνουμε) σκληρή μάχη για το κέρδισμα της συνείδησης της νέας γενιάς. Γι' αυτό και οι εκδηλώσεις, τα αφιερώματα, οι εκδόσεις, οι πρωτοβουλίες από το Κόμμα και την ΚΝΕ ειδικά σε αυτόν τον τομέα πρέπει να πολλαπλασιαστούν. Μάλιστα, τονίζουμε, όχι ως ένα ακίνδυνο μνημόσυνο κάποιων περασμένων εποχών, αλλά ως το πιο ζωντανό εργαλείο συμπερασμάτων και μαχητικότητας για την πάλη που διεξάγουμε σήμερα.
Παρέμβαση που διαμορφώνει υποδομή
Παράλληλα, είναι προφανές πως μόνο η ιδεολογική δουλειά και οι ιστορικές αναφορές δεν φτάνουν, αν δηλαδή ένας νέος δεν αποκτήσει μέσα από την ίδια του την πείρα συνείδηση της εκμετάλλευσης, δεν δει το αληθινό πρόσωπο του εργοδότη όταν τα πράγματα σφίξουν, αν δεν μπει - με λίγα λόγια - στον αγώνα, μόνο με τη θεωρία δεν γίνεται. Ομως, αυτά δεν λύνονται στην ίδια τη ζωή «πατώντας ένα κουμπί». Η δική μας δουλειά είναι ακόμη και εκεί που τα πράγματα φαίνονται ασχημάτιστα, άγουρα, να μη χάνουμε το βηματισμό μας. Να κάνουμε δουλειά υποδομής, που αργά ή γρήγορα θα καρποφορήσει.
Αρα, τοποθετούμαστε για τα καθήκοντα του Κόμματος, των Κομματικών Οργανώσεων. Τοποθετούμαστε και για τις πολιτικές και οργανωτικές υποχρεώσεις που απορρέουν για τις Οργανώσεις μας. Για το αν και μέσα από την επικαιρότητα εμείς μπορούμε να δείχνουμε την ουσία των θεμάτων, πώς δουλεύει ο καπιταλισμός. Για παράδειγμα, σε σχέση με το προσφυγικό ζήτημα, δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα για το ότι έχει μεγάλη σημασία ένας πιο διευρυμένος ανθρωπισμός και η αλληλεγγύη που εκδηλώθηκε από μια σειρά ανθρώπους προς τους πρόσφυγες. Οτι ειδικά σε πιο νέα παιδιά αυτή η ευαισθησία είναι μεγάλη. Αν, όμως, μείνουμε σε αυτό που - για τους δικούς τους λόγους - και κομμάτι των αστών μπορεί για κάποιο διάστημα να το ενισχύει ή να μην το αποθαρρύνει, τότε δεν βγαίνουν ουσιαστικά και ολοκληρωμένα συμπεράσματα: Οτι ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα, βίαια μέσα, ότι ο λαός δεν πρέπει να ταχθεί με κάποια μερίδα των αστών, ότι η προσφυγιά είναι αποτέλεσμα του ιμπεριαλιστικού πολέμου, το οποίο το ζούμε πλέον άμεσα στη χώρα μας, ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες. Εδώ φυσικά τα πράγματα γίνονται πιο απαιτητικά για τη θέση και τη στάση που πρέπει να πάρει ο καθένας, αλλά εδώ είναι και ο δικός μας ρόλος να επιμείνουμε, να εξηγήσουμε, να διαφωτίσουμε περισσότερο. Να διαπαιδαγωγήσουμε προετοιμάζοντας για όποια εξέλιξη.
Από αυτό το πρίσμα οφείλουμε, λοιπόν, να εξετάσουμε τη δουλειά μας. Χρειάζεται να εκτιμήσουμε πως παρά τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται, μπορούμε να βελτιωθούμε κι άλλο στη διακίνηση του «Ριζοσπάστη», της ΚΟΜΕΠ, του μαρξιστικού βιβλίου ειδικά στις πιο νέες ηλικίες. Επίσης, στη διάδοση της προοδευτικής λογοτεχνίας, στην προβολή του κινηματογράφου, της μουσικής, του θεάτρου, άλλων μορφών που μπορούν να συνεγείρουν, να συγκινήσουν, να προβληματίσουν. Αναφερόμαστε, λοιπόν, σε μια συνολική, διαρκή δουλειά, που δεν σταματάει σε κάποιους σταθμούς, αλλά αποκτά χαρακτήρα πιο συστηματικό, μόνιμο.
Ας πάρουμε, για παράδειγμα, μια εδαφική ΚΟ και την ευθύνη της σε αυτόν τον τομέα. Συχνά υπολειπόμαστε και στην πιο ολοκληρωμένη καταγραφή των διευρυμένων κατηγοριών, συγκριτικά πιο νέων και παραγωγικών ηλικιών που πρέπει να παρέμβουμε. Δηλαδή χρειάζεται πιο ολοκληρωμένη καταγραφή και αντίστοιχο σχέδιο. Ενδεικτικά: Οπως ο κλάδος του Εμπορίου ή του Επισιτισμού, που οι ανακοινώσεις εύρεσης εργασίας λένε «ζητείται σερβιτόρος ή υπάλληλος μέχρι 25 χρόνων»; Δηλαδή 30 χρόνων θεωρείται γέρος και ασύμφορος για την επιχείρηση... Τα χιλιάδες νέα παιδιά που τελειώνουν κάποια σχολή και συσσωρεύονται στις λίστες των ανέργων, στα κέντρα κατάρτισης και επανακατάρτισης, στα «δίμηνα» και «πεντάμηνα» των δήμων. Οι απόφοιτοι των περισσότερων σχολών των ΤΕΙ που ψάχνουν δουλειά σε βιομηχανίες, αλλά και σε άλλους σημαντικούς κλάδους όπως η Υγεία. Οι μαθητές των λυκείων. Αρα, καταρχάς το εύρος της δουλειάς μας είναι πιο μεγάλο και σημαντικό. Η κάθε ΚΟ χρειάζεται να σκεφτεί τους τρόπους και τις μορφές που θα βρει για να παρεμβαίνει και να επιδρά σε αυτά τα τμήματα. Χρειάζεται όχι μόνο επιμονή, αλλά και εφευρετικότητα, φαντασία και ευστοχία. Προσπάθεια να αποφεύγουμε τη σχηματοποίηση. Για παράδειγμα, στους νέους που πάνε στα κέντρα γρήγορης κατάρτισης (συχνά εντατικά δίμηνα για να μπουν μετά στα προγράμματα του ΟΑΕΔ) δεν αρκεί μόνο μια εξόρμηση με κάποια ανακοίνωση. Αυτό φυσικά είναι αναντικατάστατο. Αλλά, επιπρόσθετα, χρειάζεται να μας απασχολήσει πώς τους βοηθάμε να αποκτούν πιο συλλογική σκέψη, να διατυπώνουν έστω κάποια αιτήματα, κάποιες διεκδικήσεις. Πώς τους προετοιμάζουμε για τη στάση που πρέπει να κρατήσουν αύριο στη δουλειά τους. Αρκεί μόνο η παραίνεση γι' αυτά; Δεν χρειάζεται και περισσότερη συζήτηση για το ότι το μέλλον τους δεν μπορεί να είναι αυτή η μισή ζωή, ότι μπορεί η κοινωνία να λειτουργεί αλλιώς, ότι υπήρξε τέτοια κοινωνία. Ολα αυτά, φυσικά, σε μια πορεία θα κατακτιόνται περισσότερο στην επαφή μας. Δεν γίνεται «μια και έξω». Αν αποκτήσεις σχέσεις εμπιστοσύνης, τότε είναι πιο εύκολο να σε ακούσει ένας άνθρωπος. Υπάρχει, λοιπόν, ζήτημα και καλύτερου προσανατολισμού και ιεράρχησης, «ευκαιριών» που μας δίνει η ίδια η πραγματικότητα, για να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας ακριβώς στη δουλειά με αυτές τις γενιές εργατοϋπαλλήλων.
Με ένα τέτοιο πνεύμα δουλειάς από τις Κομματικές Οργανώσεις, είναι βέβαιο πως και η ΚΝΕ θα βοηθιέται, θα ωριμάζει να αποκτά πιο στέρεους δεσμούς και διόδους επαφής με τη νεολαία του χώρου ευθύνης της. Θα βελτιώνει και θα μεγαλώνει το πεδίο δράσης της. Το λάθος είναι να ανατίθεται (και συχνά ασχεδίαστα, απρογραμμάτιστα) αυτό το καθήκον στην ΚΝΕ. Είναι φανερό πως το επόμενο διάστημα μπορούμε να επιταχύνουμε τη δουλειά μας, να την προσανατολίσουμε καλύτερα και σε αυτόν τον τομέα. Τα οφέλη θα είναι πολλαπλά.

Πέτρος ΑΛΕΠΗΣ
Μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και του Γραφείου Περιοχής Αττικής

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

Δυνατή Πανσπουδαστική ΚΣ για ισχυρούς - μαχητικούς Συλλόγους

Σε 5 μέρες, στις 18 Μάη, θα διεξαχθούν οι φοιτητικές και σπουδαστικές εκλογές. Οι φοιτητές και σπουδαστές σε όλη την Ελλάδα έχουν την ευκαιρία να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα ανυπακοής και αντεπίθεσης στην αντιλαϊκή επίθεση κυβέρνησης - ΕΕ - κεφαλαίου, που ξεδιπλώνεται με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, όπως έδειξε και η πρόσφατη ψήφιση με fast - track διαδικασίες του νομοσχεδίου - λαιμητόμου για το Ασφαλιστικό και Φορολογικό, αλλά και η προετοιμασία για τους νέους γύρους της αντιλαϊκής επίθεσης που είναι ήδη στα σκαριά.
Απέναντι στην επίθεση αυτή, οι φοιτητικοί και σπουδαστικοί σύλλογοι πρέπει να βρεθούν από την επόμενη κιόλας μέρα σε θέση μάχης. Οι φοιτητές πλέον έχουν πείρα. Μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα, να δουν ότι η λύση δε βρίσκεται σε κανένα «σωτήρα», σημερινό ή αυριανό διαχειριστή της αντιλαϊκής επίθεσης. Οτι η δύναμή τους βρίσκεται στο δικό τους συλλογικό και οργανωμένο αγώνα, μέσα στους Συλλόγους, εκεί όπου όλοι όσοι έχουν τα ίδια προβλήματα μπορούν να οργανωθούν, να διεκδικήσουν, να παλέψουν, κόντρα σε όσους θέλουν φοιτητικό κίνημα διαλυμένο ή χειροκροτητή του εκάστοτε αντιλαϊκού διαχειριστή.
Γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία, να ενισχυθούν μαζικά τα ψηφοδέλτια της Πανσπουδαστικής ΚΣ, να γίνει πιο ικανό το φοιτητικό κίνημα να παλεύει την αντιλαϊκή πολιτική. Και αυτό απαιτεί περισσότερους αγωνιστές στα ΔΣ των Συλλόγων, μαχητές, με αποφασιστικότητα, αυταπάρνηση, να μπαίνουν μπροστά στην οργάνωση του αγώνα για τις σύγχρονες ανάγκες. Αυτό θα σηματοδοτήσει και η ενίσχυση των ψηφοδελτίων της ΠΚΣ. Οτι η νεολαία, οι φοιτητές και σπουδαστές, δεν είναι του «χεριού» τους, ότι δεν τα διπλώνουν, απαντούν και αντεπιτίθενται για τις δικές τους ανάγκες. Οτι σπάνε την ηττοπάθεια και το συμβιβασμό, οργανώνουν τον αγώνα τους, μετατρέπουν τους Συλλόγους σε όργανα αγώνα και διεκδίκησης, στήριγμα και αποκούμπι σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες για τους φοιτητές και τους σπουδαστές των φτωχών λαϊκών οικογενειών.
Οτι παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, με Συλλόγους που θα διεκδικούν πανεπιστήμιο στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών. Πανεπιστήμιο στο οποίο θα παρέχεται όλη η αναγκαία επιστημονική γνώση, με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές κατακτήσεις, για Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, για επιστημονική γνώση και ειδίκευση υψηλού επιπέδου. Για δωρεάν σίτιση - στέγαση - μετακίνηση - βιβλία - αναλώσιμα, για ανέγερση νέων Εστιών στην ευθύνη του κράτους, για επίδομα ενοικίου. Για επαρκή κρατική χρηματοδότηση και επιστροφή των «κουρεμένων» αποθεματικών. Για πτυχία με αξία, μοναδική προϋπόθεση για δουλειά στο αντικείμενο σπουδών. Για αξιοπρεπή δουλειά και ζωή, ενάντια στα σχέδια υπερεκμετάλλευσης που επιβάλλουν στους νέους να δουλεύουν για 5 μήνες με 400 ευρώ. Για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.
Με Συλλόγους, Διοικητικά Συμβούλια αγωνιστικά, διεκδικητικά, που δε είναι «φαντάσματα», αλλά συνεδριάζουν σταθερά, ενημερώνουν, κάνουν απολογισμό στους φοιτητές που τα εξέλεξαν με την ψήφο τους στις φοιτητικές εκλογές, κόντρα στη διάλυση και τον εκφυλισμό. Με κέντρο της οργάνωσης και της συλλογικής δράσης και συζήτησης το τμήμα και το έτος, που θα έχουν και τις εκλεγμένες επιτροπές τους. Με συχνές και μαζικές Γενικές Συνελεύσεις που παίρνουν αγωνιστικές πρωτοβουλίες για κάθε πρόβλημα, αλλά και για κάθε ανάγκη των φοιτητών και σπουδαστών, για τα δικαιώματα στην ψυχαγωγία, στον αθλητισμό, τον πολιτισμό. Συλλόγους που θα οργανώνουν τη λαϊκή αλληλεγγύη.
Ισχυροί φοιτητικοί - σπουδαστικοί σύλλογοι, στην πρώτη γραμμή της μάχης για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών σημαίνει βήμα για την αγωνιστική ανασυγκρότηση του φοιτητικού - σπουδαστικού κινήματος, σημαίνει ενίσχυση του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών, της συσπείρωσης δεκάδων φοιτητικών συλλόγων, Επιτροπών Αγώνα, Επιτροπών ετών και εκλεγμένων συνδικαλιστών.
Σημαίνει δυνάμωμα της συμμαχίας με αυτούς που πραγματικά έχουν κοινά συμφέροντα οι φοιτητές και σπουδαστές, τους εργαζόμενους, τους φτωχούς αγρότες, σε συμπόρευση και σταθερή επαφή με το ταξικό εργατικό κίνημα.
Σε αυτήν την προσπάθεια έδωσαν και δίνουν όλες τις δυνάμεις τους οι εκλεγμένοι με τα ψηφοδέλτια της Πανσπουδαστικής ΚΣ, οι φοιτητικοί και σπουδαστικοί σύλλογοι που βρίσκονται σε αγωνιστική κατεύθυνση, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η υποταγή, ο συμβιβασμός και η μιζέρια δεν ταιριάζουν στη νεολαία.
Η ψήφος στην ΠΚΣ είναι ξεκάθαρο μήνυμα αγώνα, αντίστασης, ελπίδας και η καλύτερη προετοιμασία για να αντιμετωπίσουν οι φοιτητές και σπουδαστές την ολόπλευρη επίθεση που δέχονται, να πάρουν θέσεις μάχης.

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Βρώμικη κυβερνητική προπαγάνδα κατά της Κοινωνικής Ασφάλισης

Η συμμετοχή στην απεργία και στις Πρωτομαγιάτικες
συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ είναι η καλύτερη απάντηση
στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και στη
βρώμικη προπαγάνδα της
Ο τρόπος που η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ μεθόδευσε την προώθηση του νόμου - λαιμητόμου για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, δείχνει και αυτός το βαθιά αντιδραστικό και αντιλαϊκό του περιεχόμενο. Μέσα από τέτοιες διαδικασίες, η κυβέρνηση επιχειρεί να αιφνιδιάσει τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, φανερώνοντας την ανησυχία της για τις λαϊκές αντιδράσεις. Είναι και αυτό μια έμμεση ομολογία για το τι πραγματικά φέρνει το νομοθέτημά της.
Ταυτόχρονα, όμως, με τις επαίσχυντες διαδικασίες, το υπουργείο Εργασίας ανέλαβε να στηρίξει με «στοιχεία» και «μελέτες» το αντιασφαλιστικό έκτρωμα, επιμένοντας μέχρι τέλους, μέχρι την ψήφιση δηλαδή του νόμου, να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και να συκοφαντεί την Κοινωνική Ασφάλιση.
Σε σχετική «μελέτη» που δημοσίευσε το υπουργείο την περασμένη Πέμπτη, αποτυπώνεται όλη η αθλιότητα της κυβέρνησης, η οποία αναλαμβάνει να κάνει τη βρώμικη δουλειά που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Φτάνει στο σημείο μάλιστα να τις μέμφεται, επειδή καθυστέρησαν να προωθήσουν τις ανατροπές που αυτή τώρα προωθεί!
Φταίνε οι καθυστερήσεις των προηγούμενων...
Γράφει το υπουργείο στην εν λόγω «μελέτη»: «Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα στο υφιστάμενο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη συστηματικά πλημμελή εφαρμογή των ίδιων των κανόνων που καθιστούν ένα διανεμητικό σύστημα βιώσιμο, δηλαδή:
 • Στη μη έγκαιρη αναθεώρηση των βασικών παραμέτρων του συστήματος (τόσο όσον αφορά στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης όσο και στους κανόνες εισφορών και παροχών), σύμφωνα με τις δημογραφικές και οικονομικές μεταβολές, ώστε να γίνονται έγκαιρα οι διορθωτικές εκείνες αλλαγές, που θα καθιστούσαν το σύστημα οικονομικά υγιές σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Αντιθέτως, στο σύστημα συντηρήθηκε σχεδόν το σύνολο των παθογενειών που το χαρακτήριζαν, ενώ οι επιμέρους μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα τελευταία έτη (1992, 2010) μετέφεραν το βάρος της προσαρμογής μακροπρόθεσμα, διατηρώντας στο μεσοπρόθεσμο διάστημα τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα του συστήματος».
Τι μας λέει η κυβέρνηση; Οτι το σύστημα έχει ελλείμματα και οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν έκαναν «έγκαιρα διορθωτικές αλλαγές»! Δηλαδή, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ επειδή δεν προχώρησαν πιο αποφασιστικά και δεν ισοπέδωσαν ολοκληρωτικά τα ασφαλιστικά δικαιώματα!
Μάλιστα, επικρίνουν τους νόμους Σιούφα (1992) και Λοβέρδου (2010) όχι από τη σκοπιά της υπεράσπισης των εργατικών, ασφαλιστικών δικαιωμάτων, αλλά επειδή δεν εφαρμόστηκαν άμεσα. Δεν έκαναν, δηλαδή, αυτό που κάνει τώρα η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, η οποία φτάνει στο σημείο όχι μόνο να αλλάξει προς το χειρότερο τις προϋποθέσεις και τους όρους συνταξιοδότησης, αλλά εφαρμόζει και όλες τις επώδυνες ανατροπές ακόμα και αναδρομικά για τους νυν συνταξιούχους.
"Παθογένειες" τα ασφαλιστικά δικαιώματα
Για να μην υπάρχει μάλιστα αμφιβολία για το τι πραγματικά εννοεί η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ως «παθογένειες και τα διαχρονικά προβλήματα του υφιστάμενου συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης», στη μελέτη τα παραθέτει συνοπτικά ως εξής:
 • Ιδιαίτερα ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
 • Μη συμβατά ποσοστά αναπλήρωσης με τις διαμορφούμενες οικονομικές συνθήκες στη χώρα (μέσο συντάξιμο μισθό, αριθμό απασχολουμένων, δημοσιονομική στενότητα),
 • Διαφοροποιήσεις στους κανόνες εισφορών και παροχών τόσο μεταξύ νέων και παλαιών ασφαλισμένων
 • Διατήρηση ισχυρών αντικινήτρων παραμονής στην εργασία πέραν των ελάχιστα απαιτούμενων προϋποθέσεων, συντηρώντας εντός του ασφαλιστικού συστήματος παροχές προνοιακού χαρακτήρα
 • Μακρά μεταβατική περίοδος εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που τα τελευταία έτη αποφασίστηκαν.
 • Συντήρηση των κοινωνικών πόρων υπέρ ομάδων ασφαλισμένων
Να λοιπόν ποιες είναι οι «παθογένειες» του ασφαλιστικού μας συστήματος: Ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, υψηλές συντάξεις, κατώτερες συντάξεις κάποιου επιπέδου, ύπαρξη κοινωνικών πόρων. Ακόμα, την ύπαρξη διαφορετικών καθεστώτων συνταξιοδότησης μεταξύ των «παλιών» και των «νέων» συνταξιούχων, την καταγράφει όχι για να αναιρέσει τους χειρότερους όρους που επιβλήθηκαν στους νέους (μετά το 1992), αλλά για να εφαρμόσει τους ίδιους όρους και για όλους τους «παλιούς» ασφαλισμένους.
Η απαρίθμηση των «παθογενειών» από το υπουργείο Εργασίας επιβεβαιώνει και κάτι άλλο: Είναι ακριβώς αυτές οι ανατροπές που προβλέπονται στο νέο της σύστημα. Ετσι, η μείωση των συντάξεων, η αύξηση των εισφορών, η κατάργηση των κοινωνικών πόρων, εντέλει το σύνολο των ανατροπών, αποτυπώνουν τη θέλησή της να «τελειώνει» με ό,τι αυτή θεωρεί «παθογένειες», δηλαδή με όσα ασφαλιστικά δικαιώματα έχουν απομείνει.
Επιπλέον, αποδεικνύεται ότι οι ανατροπές που επιφέρει ο νόμος - λαιμητόμος δεν είναι προϊόν «εκβιασμού» των εταίρων, για τις οποίες δήθεν η κυβέρνηση έδινε μήνες τώρα μάχη για να τις ...αποτρέψει, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένης επεξεργασίας και απόφασης της ίδιας της κυβέρνησης.
Προκειμένου μάλιστα να δικαιολογήσει τις μειώσεις στις συντάξεις που επιβλήθηκαν στο παρελθόν και τις νέες που σχεδιάζει να κάνει, επιστρατεύει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και στη «μελέτη» που κοινοποίησε γράφει χαρακτηριστικά: «...στο επίπεδο προστασίας της ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δεν κατοχυρώνεται, με βάση τη νομολογία του ΕΔΔΑ, δικαίωμα σε μισθό ή σύνταξη ορισμένου ύψους...».
Οπως τους βολεύει
Σε όλα τα παραπάνω, τα οποία αποτελούν επανάληψη των ίδιων γνωστών και αντιδραστικών ισχυρισμών που άκουσαν οι εργαζόμενοι πριν από την ψήφιση και των προηγούμενων αντιασφαλιστικών νόμων, η κυβέρνηση προσθέτει και αυτή το ζήτημα των «ελλειμμάτων» του ασφαλιστικού συστήματος. Εδώ η αλχημεία και τα παιχνίδια με τους αριθμούς «πάνε σύννεφο», όπως και η ενοχοποίηση και η συκοφάντηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
Βέβαια, το Ασφαλιστικό δεν είναι λογιστικό ζήτημα, αλλά προπάντων πολιτικό, ταξικό. Ακόμα όμως και αυτά τα οικονομικά στοιχεία που «σερβίρει» στη μελέτη της η κυβέρνηση, δεν έχουν την παραμικρή αξία. Καταρχήν, για τα όποια ελλείμματα παρουσιάζουν τα Ταμεία, οι μόνοι που δεν ευθύνονται είναι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, το σύνολο των ασφαλισμένων. Δεν διαχειρίστηκαν αυτοί τα αποθεματικά, δεν άφησαν αυτοί στο απυρόβλητο τη διαχρονική εισφοροδιαφυγή και εισφοροαποφυγή των επιχειρήσεων.
Κάνει μάλιστα εντύπωση ότι αυτές δεν συγκαταλέγονται στις «παθογένειες» του συστήματος. Προφανώς, η κυβέρνηση δεν είδε ούτε άκουσε τίποτα για το έγκλημα της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας που στερεί ετησίως από το ΙΚΑ πάνω από 2 δισ. ευρώ για να το καταγράψει στη «μελέτη» της. Ούτε είδε ότι από τα περίπου 12 δισ. ευρώ βεβαιωμένες οφειλές που σήμερα χρωστούν οι επιχειρήσεις στον Οργανισμό, ένα μεγάλο μέρος τους είχε δημιουργηθεί πριν ακόμα ξεσπάσει η καπιταλιστική κρίση.
Αλχημείες στο τετράγωνο
Δεν περιορίζεται όμως μόνο σε αυτές τις αθλιότητες. Σκόπιμα μαγειρεύει τα στοιχεία και διογκώνει τα πραγματικά ελλείμματα των Ταμείων, για να δικαιολογήσει τις επερχόμενες ανατροπές, στο όνομα της βιωσιμότητας, όπως έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: Στους σχετικούς πίνακες, όπου καταγράφονται τα «ελλείμματα» και στο ύψος τους ως ποσοστού του ΑΕΠ, δεν συμπεριλαμβάνεται η τριμερής κρατική χρηματοδότηση, η υποχρέωση δηλαδή του κράτους να συνεισφέρει συγκεκριμένα ποσά στην Κοινωνική Ασφάλιση. Ετσι, τεχνητά διογκώνεται το έλλειμμα εισφορών/παροχών, αφού δεν παίρνονται υπόψη τα έσοδα των Ταμείων από τη μέχρι σήμερα υποχρεωτική και θεσμοθετημένη χρηματοδότηση του κράτους.
Αντίθετα, όταν αυτό γίνεται, αξιοποιείται μόνο για να «αποδειχτεί» δήθεν η μεγάλη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Φτάνουν μάλιστα στο σημείο να εμφανίζουν την κάλυψη των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων από τον κρατικό προϋπολογισμό, που ως εργοδότης έχει υποχρέωση (καθώς μέχρι τώρα το Δημόσιο δεν είχε τη μορφή ασφαλιστικού ταμείου και μάλιστα παρακρατούσε τις εισφορές των δημοσίων υπαλλήλων), ως κρατική χρηματοδότηση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης! Ετσι, ανεβάζουν την κρατική χρηματοδότηση των Ταμείων από το 5,47% του ΑΕΠ (2015), στο 9% του ΑΕΠ, συνυπολογίζοντας σκόπιμα και την κάλυψη των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.
Επιχειρούν παράλληλα να δημιουργήσουν εντυπώσεις για τη δήθεν «υψηλή» κρατική δαπάνη για τις συντάξεις στο διάστημα μιας ολόκληρης 16ετίας (2000 - 2016) με το ποσό των 154 δισ. ευρώ, όταν αυτό το ποσό ως ποσοστό του ΑΕΠ αθροιστικά για την ίδια περίοδο δεν ξεπερνά το 5,3%. Αραγε, το 5,3% του ΑΕΠ από τον κρατικό προϋπολογισμό, που κατευθύνθηκε προς ένα σύνολο 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων, δηλαδή σε έναν πληθυσμό που ξεπερνά το 30% των ενηλίκων κατοίκων αυτής της χώρας, ανθρώπων που δούλεψαν σκληρά και συμμετείχαν στην παραγωγή αυτού του πλούτου, αυτό δημιούργησε τα ελλείμματα;
Δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτα
Θα ήταν πραγματικά ενδιαφέρον αν η «μελέτη», δίπλα στα «έξοδα» του κράτους για την Κοινωνική Ασφάλιση, μας παρουσίαζε και τα κέρδη των 2,5 χιλιάδων πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων, τις κρατικές επιχορηγήσεις, τις δανειοδοτήσεις και όλες τις διευκολύνσεις προς το μεγάλο κεφάλαιο το ίδιο χρονικό διάστημα (2000 - 2016), για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης.
Πολύ περισσότερο που σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμα και αυτά τα ποσά που παρουσιάζονται στην «έκθεση», στην πραγματικότητα δεν αποτελούν «κρατική ενίσχυση» των ασφαλιστικών ταμείων για τις συντάξεις. Τέτοια είναι, για παράδειγμα, η περίπτωση του Ταμείου των εργαζομένων της ΔΕΗ, που ψευδώς εμφανίζεται ως χρηματοδότηση, αφού αποτελεί αποζημίωση έναντι απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου από το κράτος.
Ανάλογη είναι η περίπτωση του ΟΓΑ, το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης του οποίου πηγαίνει για προνοιακή στήριξη υπέργηρων αγροτών, η οποία καμία σχέση δεν έχει με χρηματοδότηση των συντάξεων. Για να μην αναφερθούμε στην περίπτωση του ΝΑΤ, το οποίο το καπιταλιστικό κράτος λεηλάτησε για λογαριασμό του εφοπλιστικού κεφαλαίου.
Επομένως, αν αποδεικνύει κάτι αυτή η «μελέτη», είναι ότι η κυβέρνηση δεν διστάζει μπροστά σε τίποτα προκειμένου να δικαιολογήσει το δικό της αντιασφαλιστικό έγκλημα, σε συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων. Είναι και αυτή μια πλευρά, που οι εργαζόμενοι πρέπει να την πάρουν υπόψη τους τις μέρες αυτές του απεργιακού αγώνα.

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

Ο αγώνας συνεχίζεται - Τελικός νικητής θα είναι ο λαός

Το μπλοκ της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων 
το Σάββατο 7 Μάη στην απεργιακή συγκέντρωση 
του ΠΑΜΕ στην Ομόνοια
Το μακρόχρονο και σκληρό αγώνα των μικρομεσαίων αγροτών, μαζί με τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα ενάντια στο νόμο-λαιμητόμο για το Ασφαλιστικό - Φορολογικό χαιρετίζει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.
Σημειώνει ότι το αγωνιστικό κίνημα των μικρομεσαίων αγροτών θα συνεχίσει την προσπάθεια για την ανασυγκρότηση, τη μαζικοποίηση και την ενδυνάμωσή του και ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί σε συμμαχία με τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα.
Ολόκληρη η ανακοίνωση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων έχει ως εξής:
"Χαιρετίζουμε τον μακρόχρονο και σκληρό αγώνα των μικρομεσαίων αγροτών, μαζί με τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα ενάντια στο κυβερνητικό νομοσχέδιο-λαιμητόμο για το Ασφαλιστικό - Φορολογικό.
Παρά τη μεγάλη λαϊκή αντίδραση, αυτό το νομοσχέδιο άγριας λεηλασίας του λαού, που η κυβέρνηση, ενεργώντας σαν αισχρός πολιτικός απατεώνας, έφερε αιφνιδιαστικά μέσα στο Σαββατοκύριακο στη Βουλή, ψηφίστηκε από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ.
Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστική η υποκρισία και η πολιτική ανεντιμότητα αυτής της κυβέρνησης, αφού δεν τηρήθηκαν ούτε καν οι φειδωλές υποσχέσεις που είχε δώσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη συνάντησή του με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων για το ύψος του αφορολόγητου ορίου, τα "αγροτοδικεία" κλπ.
Να είναι σίγουροι όλοι όσοι ψήφισαν ΝΑΙ στο προσχεδιασμένο έγκλημα ότι αυτή η ενέργειά τους δεν πρόκειται να ξεχαστεί από τον αγροτικό κόσμο και αργά ή γρήγορα οι βαριές πολιτικές ευθύνες θ' αποδοθούν, όπως αρμόζει και αξίζει, σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά.
Η κυβέρνηση να μην κάνει το λάθος να θεωρήσει ότι με την ψήφισή του αυτός ο σφαγιαστικός νόμος νομιμοποιείται στην αγροτική - λαϊκή συνείδηση. Ούτε να της περάσει από το μυαλό πως θα τελειώσουν οι αγροτικές - λαϊκές αγωνιστικές αντιδράσεις στην κυβερνητική ληστεία.
Οι μικρομεσαίοι αγρότες. που επί 40 μερόνυχτα παλεύαμε στα μπλόκα για να μην έρθουν αυτά τα, εξοντωτικά για μας και για όλο το λαό μέτρα, δεν τα παρατάμε, δεν "καταθέτουμε τα όπλα". Θα συνεχίσουμε τον αγώνα με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και δύναμη, με όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Η ψήφιση στη Βουλή των ληστρικών μέτρων δεν πρόκειται να μας οδηγήσει σε απογοήτευση και στη μοιρολατρία.
Ας το καταλάβουν αυτό καλά οι κυβερνώντες και οι συνεταίροι τους της ΕΕ και του ΔΝΤ, αλλά και όσοι δεν ψήφισαν τα μέτρα εξυπηρετώντας αντιπολιτευτικές σκοπιμότητες και όχι επειδή διαφωνούν επί της ουσίας, αφού είχαν ψηφίσει το γενικό πλαίσιο (3ο μνημόνιο) τον Αύγουστο του 2015 και τα ίδια που κάνει η τωρινή κυβέρνηση θα έκαναν αν βρίσκονταν στη θέση της. Έχουν όλοι δεσμευτεί ώστε ο κρατικός προϋπολογισμός να εξοικονομήσει δισ. ευρώ από την Κοινωνική Ασφάλιση για να τα δώσει ως ενισχύσεις στους βιομηχάνους, μεγαλέμπορους, τραπεζίτες.
Το αγωνιστικό κίνημα των μικρομεσαίων αγροτών θα συνεχίσει την προσπάθεια για την ανασυγκρότηση, τη μαζικοποίηση και την ενδυνάμωσή του, ώστε να πολεμάμε από καλύτερες θέσεις, πιο αποτελεσματικά, όλους τους αντιπάλους και τους εχθρούς μας. Θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε στις μάχες μαζί με τ' αδέλφια μας τους εργαζόμενους.
Μόνο έτσι μπορεί να είναι αποτελεσματικός και περιφρουρημένος ο αγώνα μας, όπως αποδείχτηκε στο μεγάλο παναγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα στη διάρκεια των μπλόκων, το περασμένο Σάββατο στην Ομόνοια κι άλλες πολλές φορές, ενώ αντίθετα όσοι ξεκόβουν από αυτή την κοινή αγωνιστική πορεία υπάρχει κίνδυνος να βρεθούν απροετοίμαστοι στις δημαγωγίες των κυβερνητικών κομμάτων, ανέτοιμοι μπροστά στις προβοκάτσιες και στην κρατική καταστολή, όπως κάποιοι συνάδελφοί μας και την Κυριακή το βράδυ στο Σύνταγμα.
Η συμμαχία με τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα θα μας κάνει πιο δυνατούς για να μπορούμε όλοι μαζί να εμποδίζουμε την εφαρμογή αντιλαϊκών νόμων, να αποσπούμε κατακτήσεις, να ανατρέπουμε αντιλαϊκές πολιτικές.
Ο αγώνας μας συνεχίζεται με όλες τις δυνάμεις, με κάθε μέσο. Ψηλά το κεφάλι. Τελικός νικητής θα είναι ο λαός..."

Με αλγόριθμο το αντιλαϊκό "σφαγείο"

Προσδιορίζονται τα μέτρα - κάβα και ο "αυτόματος κόφτης" στα παζάρια της κυβέρνησης με τους ιμπεριαλιστικούς "θεσμούς". Ανεβαίνει ο αντιλαϊκός πήχης που σχετίζεται με τη ρύθμιση του χρέους. Ο "αναπτυξιακός νόμος" ενισχύει απεριόριστα το κεφάλαιο
Η εκπρόσωπος του ΔΝΤ στο κουαρτέτο, Ντ. Βελκουλέσκου
Με ειδικό αλγόριθμο θα ενεργοποιούνται τα εφεδρικά αντιλαϊκά μέτρα, σε περίπτωση κάθε απόκλισης από τους αντιλαϊκούς στόχους των κρατικών προϋπολογισμών και βέβαια του μνημονίου. Αυτό σημαίνει τον σαφή και εκ των προτέρων προσδιορισμό των αντιλαϊκών μέτρων και των δράσεων που θα αναλαμβάνονται ανάλογα με το «πρόβλημα» που εντοπίζεται.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζήτημα αυτό συζητήθηκε στην τηλεδιάσκεψη τηςΟμάδας Εργασίας του Γιούρογκρουπ, με τη συμμετοχή του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα εφεδρικά μέτρα, ύψους 3,6 δισ. ευρώ, θα προέρχονται κυρίως από το σκέλος των κρατικών δαπανών. Μάλιστα, παρά τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς και τα «μισόλογα», η λίστα συμπεριλαμβάνει και τους κωδικούς του προϋπολογισμού που αφορούν στην απόδοση συντάξεων και μισθών,αλλά και την παραπέρα απογείωση των αντιλαϊκών φόρων και χαρατσιών.
Να σημειωθεί ότι η μείωση του κονδυλίου για τους μισθούς στο δημόσιο τομέα που περιλαμβάνεται στο εφεδρικό πακέτο, συσχετίζεται και με τις απολύσεις εργαζομένων στο Δημόσιο. Και βέβαια, δεν ήρθε τυχαία η πρόσφατη παρέμβαση από την πλευρά του ΣΕΒ, σύμφωνα με τον οποίο ο μέσος μικτός μισθός στο Δημόσιο θα έπρεπε να μειωθεί κατά 3% ή 565 ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ δείχνοντας το δρόμο των απολύσεων, κάνει ανοιχτά λόγο για παραπέρα συρρίκνωση του αριθμού των εργαζομένων στο Δημόσιο κατά 50%, που αντιστοιχεί σε 180 χιλιάδες υπαλλήλους.
Επιπλέον, τα αντιλαϊκά παζάρια εστιάζονται στο εάν τα μέτρα αυτά θα εφαρμόζονται μετά τα τελικά ετήσια απολογιστικά στοιχεία που ανακοινώνει η Γιούροστατ ή με βάση τους τριμηνιαίους ελέγχους για τυχόν «αποκλίσεις», αλλά και των «αβεβαιοτήτων» που θα εκδηλώνονται σχετικά με τις οικονομικές εξελίξεις και τα δημοσιονομικά μεγέθη. Και ενώ τα παζάρια «προοδεύουν», η πλάστιγγα γέρνει στην πλευρά των τριμηνιαίων ελέγχων...
Η ατζέντα του Γιούρογκρουπ της Δευτέρας
Σύμφωνα με την τελευταία ατζέντα που δόθηκε στη δημοσιότητα, τοΓιούρογκρουπ της Δευτέρας 9/5«θα συζητήσει την κατάσταση που διαμορφώνεται για την πρώτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής» και «την πρόοδο που επετεύχθη στις συζητήσεις του πακέτου μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση, περιλαμβανομένου του προληπτικού δημοσιονομικού πακέτου που θα εξασφαλίσει την επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων πρωτογενούς πλεονάσματος του προγράμματος ESM.
Το Eurogroup θα συζητήσει επίσης πιθανά μέτρα ανακούφισης χρέους που στοχεύουν να εξασφαλίσουν ότι οι μεικτές χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας θα παραμείνουν σε βιώσιμα επίπεδα, με στόχο να ληφθεί πολιτική συμφωνία».
Σε αυτό το φόντο, οι όποιες διαφαινόμενες συγκλίσεις ανάμεσα στην Ευρωζώνη και το ΔΝΤ, γύρω από τους όρους «βιωσιμότητας» του κρατικού χρέους, ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τον αντιλαϊκό πήχη. Να θυμίσουμε ότι ο επικεφαλής του Γιούρογκρουπ, Γ. Ντάισελμπλουμ, στο πλαίσιο της προηγούμενης συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, είχε επισημάνει ότι το κρατικό χρέος«είναι ένα σύνθετο ζήτημα, δεν είναι μια απόφαση, μάλλον θα είναι ένας μηχανισμός». Επί της ουσίας πρόκειται για ένα συνοδευτικό μνημόνιο και μάλιστα σε βάθος χρόνου. Σε αυτό το πλαίσιο, τα παζάρια της συγκυβέρνησης με τους «θεσμούς» κινούνται σταθερά σε ρότα υπογραφής νέου «συμπληρωτικού» μνημονίου και με την πλευρά του ΔΝΤ, το οποίο βάζει σταθερά στο τραπέζι την «ελάφρυνση» του χρέους, αλλά και με ειδικές ρήτρες με την πλευρά της Γερμανίας και της Ευρωζώνης, που απαιτούν ένα νέο κύκλο συζητήσεων για την «ελάφρυνσή» του, κατά βάση για μετά το 2022.
Παράλληλα, η όποια «ελάφρυνση» στις αποπληρωμές των δόσεων δεν φαίνεται να έχει μόνιμη ισχύ, αλλά θα ενεργοποιείται σε ετήσια βάση, ανάλογα με την επίτευξη των αντιλαϊκών στόχων.
Μνημόνια και εποπτεία "για πολλά χρόνια στη συνέχεια"
Χαρακτηριστική, εξάλλου, για τα νέα αντιλαϊκά μέτρα και τα μνημόνια διαρκείας που θα συνοδεύσουν έτσι κι αλλιώς την όποια «ελάφρυνση» του κρατικού χρέους, είναι και η επιστολή που απέστειλε η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, προς τους υπουργούς Οικονομικών του Γιούρογκρουπ, ενόψει της συνεδρίασης της Δευτέρας.
Σε αυτήν, αφού σημειώνει ότι «οι συνομιλίες μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών έχουν κάνει πρόοδο τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά παραμένουν σημαντικά κενά που πρέπει να γεφυρωθούν πριν να γίνει δυνατή μια συμφωνία που θα μπορούσε να συμπεριλάβει το ΔΝΤ» στο πρόγραμμα, τονίζει ότι «συγκεκριμένα μέτρα, αναδιάρθρωση του χρέους και χρηματοδότηση πρέπει τώρα να συζητηθούν ταυτόχρονα».
Σε αυτό το πλαίσιο, αφού επαναλαμβάνει ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% το 2018 «δε θα είναι μόνο δύσκολος να επιτευχθεί, αλλά πιθανά θα είναι και αντιπαραγωγικός», στέκεται στο εφεδρικό αντιλαϊκό πακέτο μέτρων ύψους 3,6 δισ. ευρώ, τονίζοντας ότι αυτά «θα μπορούσαν να είναι αξιόπιστα μόνο αν βασιστούν σε μεταρρυθμίσεις που έχουν καθυστερήσει εδώ και καιρό στο δημόσιο τομέα, ιδιαίτερα στο συνταξιοδοτικό και τοφορολογικό σύστημα».
«Καρφώνοντας» την ελληνική κυβέρνηση, η Κρ. Λαγκάρντ επιβεβαιώνει ότι ο «μηχανισμός αυτόματης διόρθωσης» που προτείνει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, περιλαμβάνει «βραχυπρόθεσμες περικοπές» σε κρατικές δαπάνες και«παροδικές περικοπές σε συντάξεις και μισθούς», σχολιάζοντας ωστόσο ότι οι περικοπές αυτές «δεν υποστηρίζονται από θεμελιώδεις παραμετρικές μεταρρυθμίσεις», όπως και ότι «η Ελλάδα έχει νομοθετήσει μια ντουζίνα αντίστοιχου τύπου μηχανισμούς διόρθωσης στο παρελθόν, οι οποίοι ως επί το πλείστον δε λειτούργησαν». Πέρα, δηλαδή, από την κριτική για «καθυστερήσεις» στην υλοποίηση των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων, επιβεβαιώνεται ότι οι προβαλλόμενες «αντιθέσεις» και τα παζάρια γύρω από το εφεδρικό πακέτο δεν αφορούν ούτε στο ελάχιστο την αντιλαϊκή του ουσία.
Εξίσου χαρακτηριστική είναι και η αναφορά της Κρ. Λαγκάρντ στην έλλειψη «ισχυρής κοινωνικής συναίνεσης» στην Ελλάδα, ως παράγοντα που καθιστά μη δυνατή τη διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων ύψους 3,5% στο μακροπρόθεσμο μέλλον...
«Κατά την άποψή μας», καταλήγει, «η διατήρηση ενός πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 1,5% του ΑΕΠ στο προβλεπόμενο μέλλον μπορεί να επιτευχθεί, στο πλαίσιο ενός επιτυχούς προγράμματος και ισχυρής ευρωπαϊκής επιτήρησης των κρατικών προϋπολογισμών για πολλά χρόνια στη συνέχεια», ενώ προσθέτει ότι οι τρέχουσες τοποθετήσεις του ΔΝΤ αποτελούν ένα «συμβιβασμό» στο «ελάχιστο δυνατό», «αφήνοντας σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για επόμενο στάδιο»...
Επιβεβαιώνει, δηλαδή, τόσο την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης που θα ενταθεί και μετά το «κλείσιμο» της πρώτης «αξιολόγησης», όσο και τα αντιλαϊκά μνημόνια διαρκείας που θα ακολουθήσουν και μετά τη «λήξη» του τρίτου μνημονίου...
Η διαχείριση των "κόκκινων" δανείων
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ετοιμάζει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, θα προβλέπει τη σταδιακή δυνατότητα πώλησης όλων ανεξαιρέτως των προβληματικών δανείων από τις τράπεζες σε τρίτους ενδιαφερόμενους «επενδυτές», με καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου το Γενάρη του 2018.
Σε πρώτη φάση, με την ψήφιση και εφαρμογή του σχετικού νόμου, οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα πώλησης «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων αυτοαπασχολούμενων, επαγγελματιών, «μικρομεσαίων» επιχειρήσεων, καθώς και «κόκκινων» στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας πάνω από 140.000 ευρώ και βέβαια όλων των «κόκκινων» στεγαστικών που δεν αφορούν σε πρώτη κατοικία.
Από το Γενάρη του 2018, «απελευθερώνεται» το σύνολο των «κόκκινων» δανείων για πρώτη κατοικία και για ποσά κάτω από 140.000 ευρώ. Στο ίδιο καθεστώς υπάγονται και τα «κόκκινα» δάνεια σε αυτοαπασχολούμενους και επαγγελματίες που έχουν χορηγηθεί με εγγραφή υποθήκης στην πρώτη κατοικία.
Αμέσως επόμενο βήμα θα είναι η κατάρτιση και η εφαρμογή του νέου «Κώδικα Δεοντολογίας» από την Τράπεζα της Ελλάδας, με τον οποίο εμπλουτίζονται οι υπάρχουσες διατάξεις με στόχο την ένταση των εκβιασμών και των απειλών απέναντι στα οικονομικά ανήμπορα νοικοκυριά.
"Αναπτυξιακός νόμος" με βάση τις προδιαγραφές του κεφαλαίου
Νέες φορολογικές απαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο, δωρεάν κρατική χρηματοδότηση, επιδοτήσεις του μισθολογικού «κόστους», σταθερό φορολογικό συντελεστή επί των κερδών μέχρι και 12 χρόνια για τις «στρατηγικές επενδύσεις», αλλά και επιδότηση του «επιχειρηματικού κινδύνου» των καπιταλιστών, προβλέπει ανάμεσα σε άλλα ο νέος «αναπτυξιακός νόμος» που δόθηκε την Πέμπτη σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομίας, την ίδια μέρα που με ενιαία αντιλαϊκή στόχευση η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ γνωστοποίησε τη μεθόδευσή της για την ψήφιση του βάρβαρου ασφαλιστικού - φορολογικού νομοσχεδίου μέσα στο Σαββατοκύριακο!
Η πρόκληση, μάλιστα, απέναντι στο λαό έχει και συνέχεια, με τις ειδικές διατάξεις που προβλέπονται για τις πολύ μεγάλες «στρατηγικές επενδύσεις», καθώς και για τις κρατικές ενισχύσεις σε «δίκτυα» επιχειρηματικών ομίλων και ισχυρών επιχειρήσεων, που θα ενταχθούν σε ενιαίο επιχειρηματικό σχηματισμό.