Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

Μπαράζ από νέες προκλητικές φοροαπαλλαγές, ενισχύσεις και κάθε είδους διευκολύνσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους

Δίνουν, απλόχερα, προνόμια στους επιχειρηματικούς ομίλους ενισχύοντας με πολλαπλά μέτρα την ανάπτυξη και κερδοφορία τους
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Κ. Μίχαλος,
η υφυπουργός Βιομηχανίας, Θ. Τζάκρη και
ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Θ. Φέσσας.
Η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να
βοηθήσει τους μεγαλοεπιχειρηματίες
Στη Βουλή αναμένεται να κατατεθεί αυτή τη βδομάδα ο νέος λεγόμενος «αναπτυξιακός νόμος», που ήδη βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης με φορείς όπως ο ΣΕΒ και άλλες εργοδοτικές οργανώσεις, που έχουν βέβαια και τον πρώτο λόγο στην τελική διαμόρφωση των διατάξεων. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος νόμος θα έρθει στη συνέχεια να «κουμπώσει» με το υπό διαμόρφωση νέο «παραγωγικό πρότυπο», που με τη σειρά του βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης με τους «θεσμούς» του κουαρτέτου. Πρόκειται για μια σειρά από κάθε είδους παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ανάκαμψη του εγχώριου κεφαλαίου και την προσέλκυση νέων κερδοφόρων επενδύσεων, ζητήματα δηλαδή που δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν ούτε «ρούπι» χωρίς την ολοκλήρωση της πρώτης «αξιολόγησης» του 3ου μνημονίου και της επιβολής των αντιλαϊκών μέτρων, σε συνδυασμό και με την προσθήκη νέων.
Ο «αναπτυξιακός νόμος» της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ προσφέρει νέες φορολογικές απαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, δωρεάν κρατική χρηματοδότηση, επιδοτήσεις του μισθολογικού «κόστους», όπως το λένε ψευδεπίγραφα οι καπιταλιστές (οι μισθοί δεν είναι κόστος αφού από την εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης, δηλαδή τη δουλειά των εργαζομένων, βγαίνει το κέρδος), σταθερό φορολογικό συντελεστή επί των κερδών μέχρι και 12 χρόνια για τις «στρατηγικές επενδύσεις», αλλά και επιδότηση του «επιχειρηματικού κινδύνου» των καπιταλιστών. Η πρόκληση απέναντι στο λαό έχει και συνέχεια, με τις ειδικές διατάξεις που προβλέπονται για τις πολύ μεγάλες «στρατηγικές επενδύσεις», καθώς και για τις κρατικές ενισχύσεις σε «δίκτυα» επιχειρηματικών ομίλων και ισχυρών επιχειρήσεων, που θα ενταχθούν σε ενιαίο επιχειρηματικό σχηματισμό.
Τα πάντα στο νομοσχέδιο υποτάσσονται στην προοπτική ανάκαμψης των κερδών και της ανταγωνιστικότητας, στη γραμμή του «συγκριτικού πλεονεκτήματος», δηλαδή στην ανάπτυξη κλάδων και τομέων που φέρνουν κέρδη, και αυτών που χρειάζονται για να καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες, του προσανατολισμού στην «εξωστρέφεια», δηλαδή στις εξαγωγές, στη διαμόρφωση μεγαλύτερων επιχειρηματικών σχημάτων, ενώ είναι χαρακτηριστικό και το γεγονός ότι η «καινοτομία» των επιχειρηματικών ομίλων συνδυάζεται με τη συνεργασία τους με κρατικά ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια.
Γαλαντόμοι με το κεφάλαιο...
Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου που τιτλοφορείται «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας», μεταξύ άλλων, προβλέπει:
«Στρατηγικές επενδύσεις». Εντάσσονται επενδύσεις που ξεπερνούν τα 20 εκατ. ευρώ. Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, προϋπόθεση ένταξης είναι η «δημιουργία τουλάχιστον 2 θέσεων εργασίας ανά 1 εκατ. ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης». Οπως προκύπτει, οι προς κρατική επιδότηση δαπάνες φτάνουν στις 500.000 ευρώ για καθεμία θέση εργασίας. Προβλέπεται σταθερός φορολογικός συντελεστής για 12 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Μάλιστα, όπως ρητά αναφέρεται, σε περίπτωση μείωσης του φορολογικού συντελεστή επί των κερδών, θα εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής, όπως ακριβώς έχουν υποδείξει ο ΣΕΒ και άλλα τμήματα του εγχώριου κεφαλαίου. Επιπλέον, τα υπαγόμενα επιχειρηματικά σχέδια της συγκεκριμένης κατηγορίας μπορούν να κάνουν χρήση των ειδικών διατάξεων ταχείας αδειοδότησης (fast track) μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας. Βέβαια, ισχύει το σύνολο των ευεργετικών διατάξεων, που αφορούν και τις μικρότερου μεγέθους επενδύσεις.
  • Φορολογικές απαλλαγές. Προβλέπεται πλήρης φορολογική απαλλαγή μέχρι και για 15 χρόνια και μέχρις ότου εξαντληθεί το ποσό της προβλεπόμενης κρατικής ενίσχυσης. Σε περίπτωση έλλειψης επαρκών κερδών, στη διάρκεια κάποιου έτους, τα οφέλη για τους επιχειρηματίες μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις. Μάλιστα, οι φοροαπαλλαγές θα υπολογίζονται επί του συνόλου των κερδών του επιχειρηματικού ομίλου, δηλαδή και για τυχόν άλλες δραστηριότητες, πέρα από αυτές που εντάσσονται στον «αναπτυξιακό νόμο». Παράλληλα, με υπουργικές αποφάσεις θα προσδιοριστεί «κάθε αναγκαία λεπτομέρεια» για την εφαρμογή των διατάξεων.
  • «Επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης». Θα καταβάλλεται στην εργοδοσία ανά εξάμηνο, ενώ, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, «οι επιδοτήσεις του μισθολογικού κόστους καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στον οποίο εγγράφεται η σχετική προβλεπόμενη δαπάνη για κάθε οικονομικό έτος». Πρόκειται για ενισχύσεις που προέρχονται από κρατικά ταμεία και τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ (όπως, για παράδειγμα, από το «επενδυτικό πακέτο Γιούνκερ»). «Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια» για την καταβολή της επιχορήγησης θα ορίζεται στις αποφάσεις προκήρυξης των επενδυτικών σχεδίων.
  • «Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων». Ειδικά προνόμια προβλέπονται για «εξωστρεφείς επιχειρήσεις» που έχουν αυξήσει τις εξαγωγές τους τουλάχιστον κατά 10% επί του συνολικού τζίρου την τελευταία τριετία, οι επιχειρήσεις που προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης, οι «καινοτόμες» επιχειρήσεις (με αύξηση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη κατά 10% την τελευταία τριετία), όσες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησης, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους τεχνολογίαςπληροφορικήςαγροδιατροφής και γενικότερα οι επιχειρήσεις που «επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους».
  • Προς ένταξη επιχειρήσεις. Γίνεται ειδική αναφορά (κατ' εξαίρεση των γενικών διατάξεων) στην ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων (σε περιοχές που δεν υπάρχει δίκτυο της ίδιας κατηγορίας), στην παραγωγή και διανομή Ενέργειας, όπως συγκεκριμένα στη συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας («φωτογραφίζουν» τις συμπράξεις της ΔΕΗ με άλλους ιδιώτες), σε υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνες), υδατοδρόμια, διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics), ίδρυση και επέκταση τουριστικών μονάδων (ξενοδοχεία) τουλάχιστον τριών αστέρωντουριστικές υποδομές (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, χιονοδρομικά κέντρα, ιαματικός τουρισμός),αυτοκινητοδρόμια, κέντρα προπονητικού αθλητισμού κ.ά. Επιπλέον, με υπουργικές αποφάσεις θα καθοριστούν ειδικοί όροι για τις ενισχύσεις στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, στηναλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες.
  • Επιχειρηματικές συμπράξεις - δικτυώσεις. Πρόκειται για δίκτυα επιχειρήσεων και ερευνητικών/εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κρατικών και ιδιωτικών οργανισμών «έρευνας και ανάπτυξης», που έχουν «κοινή θεματική εστίαση». Στο εν λόγω καθεστώς πρέπει να εντάσσονται τουλάχιστον 8 επιχειρήσεις για επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή της Αττικής και της Θεσσαλονίκης ή 5 επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια στους άλλους νομούς. Στις περιπτώσεις αυτές, παρέχονται κίνητρα για το σύνολο των δαπανών.
  • Υψος της κρατικής ενίσχυσης. Φτάνει μέχρι 5 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο, έως 10 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και μέχρι 20 εκατ. ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
  • «Αναπτυξιακή τράπεζα». Προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης «ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών» (Ταμεία Συμμετοχών) με χρηματοδότηση από κρατικούς πόρους, αλλά και με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων. Στόχος, όπως «ενδεικτικά» αναφέρεται, είναι «η δημιουργία νέων και μεγέθυνση υφιστάμενων επιχειρήσεων», ιδιαίτερα γι' αυτές που δίνουν έμφαση στην καινοτομία, έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό και παρουσιάζουν δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός αφορά σε επιπλέον ενισχύσεις για την «αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων», καθώς και τη «βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούν από 250 έως 500 εργαζόμενους».
...και κάλυψη ζημιών

Σε αυτό το πλέγμα προστίθεται σειρά προκλητικών και χαριστικών διατάξεων σε όφελος του κεφαλαίου, όπως η παροχή εγγυήσεων για την κάλυψη τυχόν ζημιών που θα εμφανίσουν οι επενδυτές, ενισχύσεις χρηματοδότησης για τον «επιχειρηματικό κίνδυνο», ενώ για τους ιδιώτες που θα μετέχουν στο εν λόγω ταμείο προβλέπεται η δυνατότητα παροχής φορολογικών κινήτρων, που θα προσδιοριστούν στη συνέχεια με υπουργικές αποφάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου