Κυριακή, 14 Αυγούστου 2016

Παρεμβάσεις σε όφελος και για λογαριασμό του κεφαλαίου

Σ την εφαρμογή των προαπαιτούμενων αντιλαϊκών παρεμβάσεων, που συνδέονται με την ολοκλήρωση της πρώτης «αξιολόγησης» του μνημονίου, προχωρά η συγκυβέρνηση. Σε αυτό το πλαίσιο, αυτή τη βδομάδα, δόθηκε σε διαδικασία «δημόσιας διαβούλευσης» το νομοσχέδιο με το «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας», προκειμένου να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στο Σεπτέμβρη. Πρόκειται για τις νομοθετικές ρυθμίσεις «απλοποίησης» και σύντμησης, στο ελάχιστο δυνατό, των διαδικασιών για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, στη ρότα που έχουν υποδείξει ο ΣΕΒ και τα άλλα τμήματα του εγχώριου κεφαλαίου. Ταυτόχρονα, το εν λόγω νομοθέτημα εντάσσεται στις προαπαιτούμενες δράσεις που αφορούν στην ολοκλήρωση της πρώτης «αξιολόγησης» του μνημονίου με τη συμπλήρωση της νομοθεσίας που έχει σχέση με την εφαρμογή των «εργαλειοθηκών» του ΟΟΣΑ.
Παράλληλα, το επόμενο διάστημα θα «τρέξουν» και μια σειρά από άλλα νομοσχέδια στη ρότα των αναδιαρθρώσεων που κρίνονται αναγκαίες για την ανάκαμψη του κεφαλαίου και την προσέλκυση κερδοφόρων επενδύσεων.
Στα νέα αντιλαϊκά νομοσχέδια της συγκεκριμένης κατηγορίας συγκαταλέγονται και τα παρακάτω:
-- Νέο Κανονιστικό Πλαίσιο για την ταχεία και αποτελεσματική εξωδικαστική ρύθμιση του συνολικού χρέους (δημόσιου και ιδιωτικούτων βιώσιμων επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο ζήτημα συνδέεται, βέβαια, και με τη διαχείριση των «κόκκινων» τραπεζικών δανείων και μάλιστα σε συνδυασμό και με ρυθμίσεις χρεών στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία από «βιώσιμες» επιχειρήσεις. Σε αυτό το επίπεδο, οι δανειστές του ελληνικού κράτους ζητούν επιτάχυνση των διαδικασιών για την πτώχευση επιχειρήσεων που κρίνονται μη βιώσιμες, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει να δίνεται η δυνατότητα και σε αυτές τις περιπτώσεις για ρύθμιση χρεών.
-- Αναθεώρηση των νομοθετικών ρυθμίσεων για τις στρατηγικές επενδύσεις, ώστε «να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων». Το εν λόγω μέτρο έρχεται να «κουμπώσει» με τον νέο «αναπτυξιακό νόμο», ενώ παράλληλα θα εμπλουτίσει τις προκλητικές διατάξεις για την ταχεία αδειοδότηση (fast track) των μεγάλων «στρατηγικού χαρακτήρα» επενδύσεων.
-- «Αναθεώρηση» του νόμου για τις επιχειρηματικές συμπράξεις κράτους και ιδιωτών (ΣΔΙΤ) καθώς και θεσμική και οργανωτική αναβάθμιση της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ του υπουργείου Οικονομίας.
-- Νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και για τις συμβάσεις παραχώρησης, δηλαδή για την εκχώρηση των κρατικών υποδομών για εκμετάλλευση στους επιχειρηματικούς ομίλους.
-- Αναθεώρηση της επιμελητηριακής νομοθεσίας και θεσμοθέτηση υπηρεσιών μιας στάσης για την ίδρυση επιχειρήσεων, προκειμένου να συντμηθούν το κόστος και ο χρόνος για την ίδρυση επιχειρήσεων.
Αδειοδοτήσεις - εξπρές στη ρότα των αξιώσεων του κεφαλαίου
Το γενικό μέρος του νομοσχεδίου, που συντάχθηκε με τη «συνδρομή» της Παγκόσμιας Τράπεζας και δόθηκε σε «δημόσια διαβούλευση», θέτει τις βασικές αρχές για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, ενώ στις ειδικές διατάξεις προβλέπονται οι ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων στους κλάδους της μεταποίησης τροφίμων και ποτών, στα καταστήματα «υγειονομικού ενδιαφέροντος», καθώς και στα τουριστικά καταλύματα.
Μάλιστα, πρόκειται για τους πρώτους τομείς, καθώς στη συνέχεια με νέα νομοθετήματα θα προχωρήσουν αντίστοιχες παρεμβάσεις σε τομείς όπως η εφοδιαστική αλυσίδα, οι εξορύξεις, το σύνολο της μεταποιητικής δραστηριότητας, τα «έξυπνα» επιχειρηματικά πάρκα, οι λοιπές τουριστικές δραστηριότητες (μαρίνες, γήπεδα γκολφ) κ.ά.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, στόχος είναι «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η δημιουργία φιλικού κλίματος για τις επιχειρήσεις, το οποίο θα λειτουργήσει ως βασικός μοχλός για την ανάπτυξη», ενώ «εστιάζει στη δημιουργία υψηλής ασφάλειας δικαίου για τους δυνητικούς επενδυτές, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των άμεσων ξένων επενδύσεων», δηλαδή στην προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων, στη γραμμή που έχει υποδείξει η πλευρά του ΣΕΒ.
Ειδικότερα, οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν:
-- Βιομηχανία μεταποίησης τροφίμων - ποτών. Καταργούνται οι περισσότερες από τις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη της λειτουργίας τους και αντικαθίστανται με μια απλή «γνωστοποίηση» στον αρμόδιο κρατικό φορέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ανάμεσα σε άλλα, καταργείται η υποχρέωση για βεβαίωση καταλληλότητας ή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας για μεταποίηση τροφίμων «μη ζωικής προέλευσης», ενώ λιγότερα βήματα διεκπεραίωσης προβλέπονται και για την έγκριση των αδειών λειτουργίας τροφίμων ζωικής προέλευσης και βέβαια με πολύ λιγότερα δικαιολογητικά.
-- Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες, με μόνη προϋπόθεση τη βεβαίωση από την Υπηρεσία Δόμησης για τη δυνατότητα εγκατάστασης της επιχείρησης στη συγκεκριμένη τοποθεσία, θα προχωρούν στην έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης, χωρίς να απαιτούνται εκ των προτέρων η άδεια λειτουργίας και οι έλεγχοι.
-- Τουριστικά καταλύματα. Προβλέπονται παρεμβάσεις για την ταχύτερη έκδοση του «Ειδικού Σήματος Λειτουργίας», με αντίστοιχη μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθεί το σχετικό ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα, θα καταργηθεί και η υποχρέωση έκδοσης του «Ειδικού Σήματος». Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι προβλέπονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις αδειοδότησης για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, μπαρ, κομμωτήρια κ.ά.) που λειτουργούν εντός των τουριστικών εγκαταστάσεων, με μόνη υποχρέωση την κοινοποίηση μιας απλής «γνωστοποίησης» στην αρμόδια κρατική υπηρεσία.
-- Μείωση του οικονομικού «βάρους». Το ύψος του παραβόλου θα «πρέπει να ορίζεται στο ελάχιστο δυνατό (...) ώστε να μην αποτρέπει την έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε διάταξη του νομοσχεδίου, «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά την ελάφρυνση των ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων. Παράλληλα, καθιερώνεται ένα ενιαίο παράβολο, με την κατάργηση όλων των παραβόλων που προβλέπονται στην υπάρχουσα νομοθεσία.
-- Ρυθμίσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Σε δύο χρόνια από την έναρξη εφαρμογής του νόμου (δηλαδή, το 2018) με κανονιστικές αποφάσεις των δήμων και μετά από εισήγηση των Τοπικών Συμβουλίων Μνημονίων, προσδιορίζονται οι περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στις οποίες μπορούν να λειτουργούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, «καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα», σύμφωνα με το νομοσχέδιο.
Τα παραπάνω, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, αποτελούν «καίρια θεσμική παρέμβαση η οποία κινείται στον αντίποδα αποτυχημένων εγχειρημάτων που έγιναν από την προηγούμενη κυβέρνηση», προσθέτοντας ότι το προηγούμενο καθεστώς ήταν «ασαφές» και «περίπλοκο», καθώς «δημιουργούσε σύγχυση στον επενδυτή, απέτρεπε την επιχειρηματικότητα και έθετε βασικά εμπόδια στην επιχειρηματικότητα».
Σε αυτό το πλαίσιο, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ διεκδικεί από το εγχώριο κεφάλαιο τον τίτλο του άξιου διεκπεραιωτή των υποθέσεών του. Οπως δήλωσε η υφυπουργός Οικονομίας, αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας, Θ. Τζάκρη, «η κούφια μεταρρύθμιση, όπως και η κούφια ανάπτυξη της ΝΔ, είχε ως αποτέλεσμα να μην εφαρμοστεί ποτέ και πουθενά ο νόμος του 2014 και να παραμένει σε ισχύ το παλαιό σύστημα αδειοδότησης. Αυτή ήταν η προσπάθεια που κάναμε εμείς: Να αλλάξουμε πλήρως τις διαδικασίες αδειοδότησης και να φέρουμε μια πραγματική μεταρρύθμιση».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου