Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

Τον Οκτώβρη το "μπουγιουρντί" στα ΕργασιακάΝέο νόμο κατά των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων ετοιμάζει η κυβέρνηση μέχρι τον Οκτώβρη του 2015, όποτε δεσμεύεται να δρομολογήσει «διαδικασία διαβούλευσης με επικεφαλής μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, με σκοπό την επανεξέταση ορισμένων υφιστάμενων πλαισίων της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών απολύσεων, της συλλογικής δράσης και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο».
Στο διάστημα που θα διαρκέσει η διαβούλευση, «δε θα πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή στο τρέχον πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων», ενώ στο μνημόνιο συμφωνήθηκε ορθά - κοφτά ότι «οι αλλαγές στις πολιτικές για την αγορά εργασίας δε θα πρέπει να συνεπάγονται την επιστροφή σε παλαιότερα πλαίσια πολιτικής, ασύμβατα με τους στόχους της προώθησης μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης»...
Σύμφωνα με το κείμενο του τρίτου μνημονίου, «οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να ακολουθήσουν τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ στους θεσμούς της αγοράς εργασίας και να ενισχύσουν τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων». Βεβαίως, οι «βέλτιστες πρακτικές» που επικαλούνται, δε σημαίνουν ούτε επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων, ούτε βέβαια κατάργηση της ΠΥΣ 6/2012, με την οποία θεσπίστηκαν κατώτεροι μισθοί 586 και 511 ευρώ. Είναι η γενίκευση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ, προς χάριν της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου